Tuyển tập LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT- PHẦN 1

Tuyển tập LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT- PHẦN 1

Tài liệu dành cho giáo viên , sinh viên ngành Luật  tham khảo)

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT Phần 10

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT Phần 10
(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Hóa học THPT.
Các Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.
Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT(SKKN Hóa học THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Hóa học THPT (NCKHSPUD Hóa học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Hóa học THPT, Nghiên cứu tự học môn Hóa học, Viết Tiểu luận Hóa học (Tiểu luận Hóa học ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Hóa học . ...

Tuyển tập bài phát biểu tham luận hay (Phần 15)

Tuyển tập bài phát biểu tham luận hay (Phần 15)
Dưới đây là các bài phát biểu tham luận hay được trình bày trong các hội nghị, hội thảo, báo cáo tổng kết, ....
 Định dạng bài phát biểu tham luận ở dạng word có thể chỉnh sửa được.

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT Phần 11

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí  THPT Phần 11
(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí  THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Địa lí  THPT.
Các Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí  THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Địa lí  THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.
Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT(SKKN Địa lí THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT (NCKHSPUD Địa lí THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Địa lí  THPT, Nghiên cứu tự học môn Địa lí, Viết Tiểu luận Địa lí  (Tiểu luận Địa lí ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Địa lí . ...
Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.
 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Địa lí  in luôn, đề tài NCKHSPUD Địa lí  in được luôn ... )

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT Phần 13

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT Phần 13
(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh THPT và các đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh THPT.

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lý THPT Phần 10

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lý THPT Phần 10
(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lý THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Vật lý THPT.

Cách Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tất cả các tỉnh, thành phố

 Cách Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tất cả các tỉnh, thành phố 
Bấm vào tên mỗi tỉnh để xem