SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm: Những giải pháp phối hợp vừa giảng dạy , vừa giáo dục đạo đức học sinh, nhằm để nâng cao chất lượng giáo dục , góp phần vào việc đào tạo ra những con người vừa có đức , vừa có tri thức , góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước

SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm: Những giải pháp phối hợp vừa giảng dạy , vừa giáo dục đạo đức học sinh, nhằm để nâng cao chất lượng giáo dục , góp phần vào việc đào tạo ra những con người vừa có đức , vừa có tri thức , góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm, viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, viết tiểu luận chủ nhiệm, viết báo cáo thực tập chủ nhiệm …
Trên Thế giới hiện nay cách mạng khoa học- kỹ thuật phát triển rất nhanh, có nhiều phát minh to lớn trên mỗi lĩnh vực kinh tế . Đứng trước tình hình phát triển kinh tế của Thế giới, đất nước chúng ta cần có những con người phát triển toàn diện như: có đức, có tài, năng động sáng tạo , biết vận dụng những thành tựu khoa học – kỹ thuật vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam


Để có những nguồn lực đó ngành giáo dục chúng ta có một nhiệm vụ rất nặng nề là phải đào tạo ra con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ nhân cách , phẩm chất và năng lực của người công dân để đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hiện nay trong nhà trường tình hình giáo dục đạo đức của học sinh có chiều hướng đi xuống . Đây là nguy cơ rất lớn ảnh hưởng đến uy tín sự nghiệp của ngành giáo dục chúng ta và cũng là mối đe dọa cho tương lai của đất nước sau này . Là người giáo viên đang trực tiếp đứng lớp nói chung , bản thân tôi nói riêng cần có những biện pháp giáo dục học sinh như thế nào ?. Để phù hợp với từng đối tượng và từng lứa tuổi để các em để dàng nhận thức , từ đó hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh đạt kết quả cao.
Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi