SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm  hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công Chủ nhiệm .....


Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Giáo dục - Đào tạo có vị trí cực kì quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Ngày nay, sự phát triển của khoa học và công nghệ đang là động lực lớn thúc đẩy các quốc gia xích lại gần nhau trên con đường hội nhập, mở cửa. Để sự hội nhập có hiệu quả, cần phải tạo nên một lớp công dân mới có đủ phẩm chất và năng lực để gánh vác những trọng trách của đất nước. Việc làm ấy cũng không có cách nào khác, chúng ta phải đi bằng con đường giáo dục. Đó là con đường ngắn nhất, mang lại hiệu quả cao nhất và có tính bền vững. Trong xu thế hội nhập, chúng ta đã tiếp cận với tinh thần của UNESCO về việc học là: Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để làm người. Tinh thần này cần được thấm nhuần trong xã hội, để mọi người đều chung tay, góp sức xây dựng một nền giáo dục thực sự là của dân, do dân và vì dân, một nền giáo dục thực sự là dân chủ, tiên tiến và mang đậm bản sắc Việt Nam.

Đảng và nhà nước ta rất coi trọng sự nghiệp phát triển giáo dục. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra mục tiêu phát triển giáo dục trong những năm tới là “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, có tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.
Trước những yêu cầu to lớn đó, ngành giáo dục đã đưa ra và thực hiện nhiều biện pháp tích cực, từ việc thay đổi nội dung chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học tích hợp, tích cực. Trong ba năm trở lại đây, toàn ngành Giáo dục đã và đang triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động và những phong trào như: cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và năm đầu tiên thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đưa sự nghiệp đổi mới giáo dục đi vào chiều sâu. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Để làm được điều này cần có sự kết hợp tích cực của nhiều biện pháp giáo dục. Trong đó duy trì sĩ số trong nhà trường là một trong những nhiệm vụ đầu tiên và cơ bản nhất, là yếu tố then chốt để thực hiện tốt các mặt giáo dục khác. Nó càng trở nên quan trọng hơn đối với những xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, nơi mà số học sinh đồng bào dân tộc ít người chiếm tỉ lệ tương đối lớn trong tổng số học sinh toàn trường. Vì vậy tôi đã dành thời gian nghiên cứu và thực hiện “Một số biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số của lớp chủ nhiệm”. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn, mỗi học sinh có những đặc điểm khác nhau nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp để đề tài được hoàn chỉnh hơn.


     Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bấm vào đây để tải về xem tiếp

----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi