Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Kiên Giang

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Kiên Giang
(Khoahocsupham.com)-Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Kiên Giang năm học 2016 - 2017

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Kiên Giang năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh Kiên Giang như sau:
Soạn tin: HBC dấucách 54 dấucách Mãtrường gửi 8785
Trong đó: 54 là mã Tỉnh Kiên Giang
Hoặc bạn soạn tin như sau:
Soạn tin: HBC dấucách kiengiang dấucách Mãtrường gửi 8785
Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường THPT của Tỉnh Kiên Giang như sau
Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Nguyễn Trung Trực
Soạn tin: HBC 54 001 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 001 Gửi 8785
002
THPT Huỳnh Mẫn Đạt
Soạn tin: HBC 54 002 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 002 Gửi 8785
003
THPT Nguyễn Hùng Sơn
Soạn tin: HBC 54 003 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 003 Gửi 8785
004
THPT ISchool Rạch Giá
Soạn tin: HBC 54 004 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 004 Gửi 8785
006
THPT Thị Xã Hà Tiên
Soạn tin: HBC 54 006 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 006 Gửi 8785
007
THPT Kiên Lương
Soạn tin: HBC 54 007 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 007 Gửi 8785
008
THPT Hòn Đất
Soạn tin: HBC 54 008 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 008 Gửi 8785
009
THPT Tân Hiệp
Soạn tin: HBC 54 009 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 009 Gửi 8785
011
THPT Thạnh Đông
Soạn tin: HBC 54 011 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 011 Gửi 8785
012
THPT Châu Thành
Soạn tin: HBC 54 012 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 012 Gửi 8785
014
THPT Giồng Riềng
Soạn tin: HBC 54 014 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 014 Gửi 8785
015
THPT Gò Quao
Soạn tin: HBC 54 015 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 015 Gửi 8785
016
THPT An Biên
Soạn tin: HBC 54 016 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 016 Gửi 8785
017
THPT An Minh
Soạn tin: HBC 54 017 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 017 Gửi 8785
018
THPT Vĩnh Thuận
Soạn tin: HBC 54 018 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 018 Gửi 8785
019
THPT Phú Quốc
Soạn tin: HBC 54 019 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 019 Gửi 8785
020
THPT An Thới
Soạn tin: HBC 54 020 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 020 Gửi 8785
021
THPT Kiên Hải
Soạn tin: HBC 54 021 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 021 Gửi 8785
038
THPT Sóc Sơn
Soạn tin: HBC 54 038 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 038 Gửi 8785
039
THPT Hòa Thuận
Soạn tin: HBC 54 039 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 039 Gửi 8785
040
THPT Long Thạnh
Soạn tin: HBC 54 040 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 040 Gửi 8785
042
THPT Đông Thái
Soạn tin: HBC 54 042 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 042 Gửi 8785
054
THPT Thoại Ngọc Hầu
Soạn tin: HBC 54 054 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 054 Gửi 8785
055
THPT Bình Sơn
Soạn tin: HBC 54 055 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 055 Gửi 8785
056
THPT Cây Dương
Soạn tin: HBC 54 056 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 056 Gửi 8785
057
THPT Thạnh Lộc
Soạn tin: HBC 54 057 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 057 Gửi 8785
058
THPT U Minh Thượng
Soạn tin: HBC 54 058 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 058 Gửi 8785
059
THPT Nguyễn Văn Xiện
Soạn tin: HBC 54 059 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 059 Gửi 8785
060
THPT Vĩnh Bình Bắc
Soạn tin: HBC 54 060 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 060 Gửi 8785
061
THPT Ngô Sỹ Liên
Soạn tin: HBC 54 061 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 061 Gửi 8785
062
THPT Phan Thị Ràng
Soạn tin: HBC 54 062 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 062 Gửi 8785
063
THPT Hoà Hưng
Soạn tin: HBC 54 063 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 063 Gửi 8785
064
THPT Định An
Soạn tin: HBC 54 064 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 064 Gửi 8785
065
THPT Vĩnh Thắng
Soạn tin: HBC 54 065 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 065 Gửi 8785
066
THPT Vân Khánh
Soạn tin: HBC 54 066 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 066 Gửi 8785
067
THPT Mong Thọ
Soạn tin: HBC 54 067 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 067 Gửi 8785
068
THPT Nam Yên
Soạn tin: HBC 54 068 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 068 Gửi 8785
069
THPT Bàn Tân Định
Soạn tin: HBC 54 069 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 069 Gửi 8785
070
THPT Vĩnh Hoà Hưng Bắc
Soạn tin: HBC 54 070 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 070 Gửi 8785
071
THPT Nguyễn Hùng Hiệp
Soạn tin: HBC 54 071 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 071 Gửi 8785
072
THPT Thới Quản
Soạn tin: HBC 54 072 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 072 Gửi 8785
073
THPT Minh Thuận
Soạn tin: HBC 54 073 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 073 Gửi 8785
074
THPT Lại Sơn
Soạn tin: HBC 54 074 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 074 Gửi 8785
075
THPT Thạnh Tây
Soạn tin: HBC 54 075 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 075 Gửi 8785
076
THPT Ba Hòn
Soạn tin: HBC 54 076 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 076 Gửi 8785
077
THPT Nam Thái Sơn
Soạn tin: HBC 54 077 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 077 Gửi 8785
078
THPT Vĩnh Hoà
Soạn tin: HBC 54 078 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 078 Gửi 8785
080
THPT Dương Đông
Soạn tin: HBC 54 080 Gửi 8785
Hoặc: HBC kiengiang 080 Gửi 8785


Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Tỉnh Kiên Giang qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 sớm nhất khi chúng tôi có dữ liệu.
HBC – Nhắn tin đăng ký sớm- Kết quả đến sớm nhất
 
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Tỉnh Kiên Giang: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Tỉnh Kiên Giang bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Kiên Giang để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Tỉnh Kiên Giang công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Tỉnh Kiên Giang khi Sở GD&ĐT Tỉnh Kiên Giang có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.
Xem điểm thi vào 10 tại Tỉnh Kiên Giang,
Soạn tin: HBD dấucách 54 dấucách Sốbáodanh gửi 8785
Hoặc
Soạn tin: HBD dấucách kiengiangdấucách Sốbáodanh gửi 8785

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh Kiên Giang, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Kiên Giang, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi