Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Tiền Giang

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Tiền Giang
(Khoahocsupham.com)-Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Tiền Giang năm học 2016 - 2017

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Tiền Giang năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh Tiền Giang như sau:
Soạn tin: HBC dấucách 53 dấucách Mãtrường gửi 8785
Trong đó: 53 là mã Tỉnh Tiền Giang
Hoặc bạn soạn tin như sau:
Soạn tin: HBC dấucách tiengiang dấucách Mãtrường gửi 8785
Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường THPT của Tỉnh Tiền Giang như sau
Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Cái Bè
Soạn tin: HBC 53 001 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 001 Gửi 8785
002
THPT Phạm Thành Trung
Soạn tin: HBC 53 002 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 002 Gửi 8785
003
THPT Thiên Hộ Dư­ơng
Soạn tin: HBC 53 003 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 003 Gửi 8785
004
THPT Huỳnh Văn Sâm
Soạn tin: HBC 53 004 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 004 Gửi 8785
005
THPT Lê Thanh Hiền
Soạn tin: HBC 53 005 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 005 Gửi 8785
006
THPT Đốc Binh Kiều
Soạn tin: HBC 53 006 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 006 Gửi 8785
007
THPT Lưu Tấn Phát
Soạn tin: HBC 53 007 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 007 Gửi 8785
008
THPT Mỹ Ph­­ước Tây
Soạn tin: HBC 53 008 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 008 Gửi 8785
009
THPT Tứ Kiệt
Soạn tin: HBC 53 009 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 009 Gửi 8785
010
THPT Tân Hiệp
Soạn tin: HBC 53 010 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 010 Gửi 8785
011
THPT Vĩnh Kim
Soạn tin: HBC 53 011 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 011 Gửi 8785
012
THPT Dưỡng Điềm
Soạn tin: HBC 53 012 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 012 Gửi 8785
013
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn tin: HBC 53 013 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 013 Gửi 8785
014
THPT Rạch Gầm-Xoài Mút
Soạn tin: HBC 53 014 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 014 Gửi 8785
015
THPT Nguyễn Đình Chiểu
Soạn tin: HBC 53 015 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 015 Gửi 8785
016
THPT Chuyên Tiền giang
Soạn tin: HBC 53 016 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 016 Gửi 8785
017
THPT Trần Hưng Đạo
Soạn tin: HBC 53 017 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 017 Gửi 8785
018
THPT Âp Bắc
Soạn tin: HBC 53 018 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 018 Gửi 8785
019
THPT Chợ Gạo
Soạn tin: HBC 53 019 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 019 Gửi 8785
020
THPT Thủ Khoa Huân
Soạn tin: HBC 53 020 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 020 Gửi 8785
021
THPT Trần Văn Hoài
Soạn tin: HBC 53 021 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 021 Gửi 8785
022
THPT Vĩnh Bình
Soạn tin: HBC 53 022 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 022 Gửi 8785
023
THPT Long Bình
Soạn tin: HBC 53 023 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 023 Gửi 8785
024
THPT Nguyễn Văn Thìn
Soạn tin: HBC 53 024 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 024 Gửi 8785
025
THPT Trương Định
Soạn tin: HBC 53 025 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 025 Gửi 8785
026
THPT Gò Công
Soạn tin: HBC 53 026 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 026 Gửi 8785
027
THPT Nguyễn Văn Côn
Soạn tin: HBC 53 027 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 027 Gửi 8785
028
THPT Gò Công Đông
Soạn tin: HBC 53 028 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 028 Gửi 8785
029
THPT Tân Phước
Soạn tin: HBC 53 029 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 029 Gửi 8785
030
THPT Nguyễn Văn Tiếp
Soạn tin: HBC 53 030 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 030 Gửi 8785
031
THPT Phan Việt Thống
Soạn tin: HBC 53 031 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 031 Gửi 8785
032
THPT Bình Đông
Soạn tin: HBC 53 032 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 032 Gửi 8785
033
THPT Bình Phục Nhứt
Soạn tin: HBC 53 033 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 033 Gửi 8785
034
THPT Phú Thạnh
Soạn tin: HBC 53 034 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 034 Gửi 8785
035
THPT NK TDTT
Soạn tin: HBC 53 035 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 035 Gửi 8785
045
THPT Phước Thạnh
Soạn tin: HBC 53 045 Gửi 8785
Hoặc: HBC tiengiang 045 Gửi 8785


Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Tỉnh Tiền Giang qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 sớm nhất khi chúng tôi có dữ liệu.
HBC – Nhắn tin đăng ký sớm- Kết quả đến sớm nhất
 
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Tỉnh Tiền Giang: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Tỉnh Tiền Giang bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tiền Giang để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Tỉnh Tiền Giang công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Tỉnh Tiền Giang khi Sở GD&ĐT Tỉnh Tiền Giang có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.
Xem điểm thi vào 10 tại Tỉnh Tiền Giang,
Soạn tin: HBD dấucách 53 dấucách Sốbáodanh gửi 8785
Hoặc
Soạn tin: HBD dấucách tiengiangdấucách Sốbáodanh gửi 8785

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh Tiền Giang, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Tiền Giang, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi