5 bài giảng Chính trị dành cho chính trị viên Dân quân, Tự vệ

5 Bài giảng Chính trị dành cho chính trị viên Dân quân, Tự vệ 
Áp dụng: 
Nộp hội thao, hội thi giáo án, ra quân huấn luyện, giảng bài cho lực lượng dân quân, tự vệ, cấp xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, quận đội, tỉnh đội, ...
Tải về in được luôn (Lưu ý cần sửa tên Chính trị viên, đơn vị ở trang bìa)


STT
Bài
Tải về
1
Nội dung của chiến lược DBHB – BLLĐ của địch
2
Giới thiệu một số nội dung chính về luật DQTV, một số văn bản thi hành Luật DQTV.
3
Công tác Dân vận của lực lượng Dân quân tự vệ
4
Một số vấn đề về chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước
5
Cập nhật nội dung về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, cơ sở và cơ quan tổ chức

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi