Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh lớp 12 - Phần III - In được luôn

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh lớp 12 - Phần III
Áp dụng: Viết SKKN Tiếng anh 12, Viết đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh 12 ... (Định dạng word, sửa được)

STTTên sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh lớp 12Tải về
1
SKKN Tiếng Anh, NCKHSPUD Tiếng Anh 12: MỘT SỐ THỦ THUẬT SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ  TRONG DẠY - HỌC TIẾNG ANH
Áp dụng: Viết SKKN Tiếng anh 12, Viết đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh 12 ... (Định dạng word, sửa được)
Tải SKKN
2
SKKN Tiếng Anh, NCKHSPUD Tiếng Anh 12: Một số cách sử dụng hiệu quả Classroom English trong giờ dạy Tiếng Anh
Áp dụng: Viết SKKN Tiếng anh 12, Viết đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh 12 ... (Định dạng word, sửa được)
Tải SKKN
3
SKKN Tiếng Anh, NCKHSPUD Tiếng Anh 12: Ứng dụng “ Một số trò chơi và kỹ thuật dạy học” vào bước luyện tập ngôn ngữ của tiết Language focus nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh
Áp dụng: Viết SKKN Tiếng anh 12, Viết đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh 12 ... (Định dạng word, sửa được)
Tải SKKN
4
SKKN Tiếng Anh, NCKHSPUD Tiếng Anh 12: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TỪ VỰNG TIẾNG ANH
Áp dụng: Viết SKKN Tiếng anh 12, Viết đề tài NCKHSPUD Tiếng Anh 12 ... (Định dạng word, sửa được)
Tải SKKN
5SKKN Tiếng anh, SKKN Tiếng Anh 12, NCKHSPUD, NCKHSPUD Tiếng Anh 12

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi