SKKN, Tiểu luận, KHSP Quản lí giáo dục (Phần 4)

SKKN, Tiểu luận, KHSP Quản lí giáo dục (Phần 4)

STT
Tên đề tài SKKN – KHSP – Tiểu luận QLGD
Tải về
1
SKKN-Tiểu luận QLGD: ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN  CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THPT
2
SKKN-Tiểu luận QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
3
SKKN-Tiểu luận QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT
4
SKKN-Tiểu luận QLGD: BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI TUYỂN CHỌN VÀ SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT
5
SKKN-Tiểu luận QLGD: NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH
6
SKKN-Tiểu luận QLGD: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP Ở TRƯỜNG THPT
7
SKKN-Tiểu luận QLGD: ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THÔNG QUA CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
8
SKKN-Tiểu luận QLGD: GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THÔNG QUA VIỆC CHỈ ĐẠO: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THPT
9
SKKN-Tiểu luận QLGD: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔNCÓ NÂNG CAO KẾT QUẢ DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ
10
SKKN-Tiểu luận QLGD: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ELEARNING NÂNG CAO TÍNH TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

------------------------------------------------------------------------------------ Chào mừng bạn đến tải sáng kiến kinh nghiệm tại đây. Các SKKN-Đề tài NCKHSPUD trên sangkienkinhnghiemmon.blogspot.com đều đã được kiểm duyệt. Khi tải về, bản có thể in ngay để nộp báo cáo (Lưu ý phải thay tên)

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi