SKKN, KHSP, Tiểu luận quản lí giáo dục -P5

SKKN, KHSP, Tiểu luận quản lí giáo dục -P5


STT
Tên đề tài KHSP, SKKN, Tiểu luận QLGD
Tải về
1
KHSP-SKKN-Tiểu luận QLGD: KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN BỘ MÔN TRONG TRƯỜNG THPT GIÚP TỔ BỘ MÔN LUÔN VỮNG VỀ CHUYÊN MÔN, GIỎI VỀ NGHIỆP VỤ
2
KHSP-SKKN-Tiểu luận QLGD: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC BẰNG VIỆC CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI CHO HỌC SINH  KHỐI 12  TRƯỜNG THPT.
3
KHSP-SKKN-Tiểu luận QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT  LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƯỜNG THPT
4
KHSP-SKKN-Tiểu luận QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁ́O DỤC
5
KHSP-SKKN-Tiểu luận QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁCTỔ CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG THPT GIÚP XÂY DỰNG TỔ CHUYÊN MÔN VỮNG MẠNH
6
KHSP-SKKN-Tiểu luận QLGD: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
7
KHSP-SKKN-Tiểu luận QLGD: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
8
KHSP-SKKN-Tiểu luận QLGD: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC Ở TRƯỜNG THPT
9

KHSP-SKKN-Tiểu luận QLGD: HIỆU TRƯỞNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TRONG CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

10

KHSP-SKKN-Tiểu luận QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

------------------------------------------------------------------------------------ Chào mừng bạn đến tải sáng kiến kinh nghiệm tại đây. Các SKKN-Đề tài NCKHSPUD trên sangkienkinhnghiemmon.blogspot.com đều đã được kiểm duyệt. Khi tải về, bản có thể in ngay để nộp báo cáo (Lưu ý phải thay tên)

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi