Sáng kiến kinh nghiệm-đề tài khoa học Quản lí giáo dục (Phần 1- 10 đề tài)

Sáng kiến kinh nghiệm-đề tài khoa học Quản lí giáo dục (Phần 1- 10 đề tài)
STT
TÊN SKKN – TIỂU LUẠN QUẢN LÍ GIÁO DỤC
Tải về
1
SKKN – NCKH QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC CÓ HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN Ở TRƯỜNG THPT
2
SKKN – NCKH QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
3
SKKN – NCKH QLGD: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THÔNG QUA CHỈ ĐẠO CỦA BGH
4
SKKN – NCKH QLGD: CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC
5
SKKN – NCKH QLGD: MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ THỂ CHẤT CHO HỌC SINH THPT
6
SKKN – NCKH QLGD: MỘT SỐ GIẢI PHÁP  HUY ĐỘNG GIÁO VIÊN, HỌC SINH THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG HỌC ĐẠT HIỆU QUẢ CAO
7
SKKN – NCKH QLGD: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP Ở TRƯỜNG THPT
8
SKKN – NCKH QLGD:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT
9
SKKN – NCKH QLGD:BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT
10

SKKN – NCKH QLGD: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG.
11
SKKN – NCKH QLGD: TĂNG CƯỜNG DỰ GIỜ - GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC CỦA  TRƯỜNG THPT
------------------------------------------------------------------------------------ Chào mừng bạn đến tải sáng kiến kinh nghiệm tại đây. Các SKKN-Đề tài NCKHSPUD trên sangkienkinhnghiemmon.blogspot.com đều đã được kiểm duyệt. Khi tải về, bản có thể in ngay để nộp báo cáo (Lưu ý phải thay tên)

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi