Sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSP, Tiểu luận Quản lí giáo dục p1

sáng kiến kinh nghiệm, NCKHSP, Tiểu luận Quản lí giáo dục

STT
SKKN-KHSP- Tiểu luận quản lí giáo dục
Chi tiết
1
SKKN-KHSP: Một số biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục
2
SKKN-KHSP: Một số biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục
3
SKKN-KHSP: Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn.
4
SKKN-KHSP: CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU
5
SKKN-KHSP: Một số vấn đề Nâng cao chất lượng và hiệu quả Các biện pháp quản lý giáo dục sức khoẻ thể chất cho học sinh
6
SKKN-KHSP: MỘT SỐ GIẢI PHÁP  HUY ĐỘNG GIÁO VIÊN, HỌC SINH THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC
7
SKKN-KHSP: Biện pháp quản lý ôn tập thi tốt nghiệp ở trường THPT
8
SKKN-KHSP: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT
9
SKKN-KHSP: BIỆN PHP GIO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT
10

SKKN-KHSP: Làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường.
------------------------------------------------------------------------------------ Chào mừng bạn đến tải sáng kiến kinh nghiệm tại đây. Các SKKN-Đề tài NCKHSPUD trên sangkienkinhnghiemmon.blogspot.com đều đã được kiểm duyệt. Khi tải về, bản có thể in ngay để nộp báo cáo (Lưu ý phải thay tên)

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi