SKKN, NCKHSPUD Văn 9: Khai thác một vài nét về nghệ thuật miêu tả trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

SKKN, NCKHSPUD Văn 9: Khai thác một vài nét về nghệ thuật miêu tả trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm văn 9, đề tài NCKHSPUD Văn 9, Tiểu luận PPGD Văn 9, …Văn học là bộ phận tinh tế của văn hóa, thể hiện khát vọng v­ươn tới các giá trị “chân, thiện, mỹ” của nhân dân. Đã có nhiều những tác phẩm có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ sâu sắc, có ý thức giáo dục, bồi d­ưỡng tinh thần, tình cảm, nhân cách và bản lĩnh cho các thế hệ công dân của đất n­ước.
           Trong hệ thống giáo dục phổ thông, môn văn có một vị trí quan trọng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật thì ph­ương pháp luận của khoa học nhân bản có những đổi mới. Việc đổi mới sách giáo khoa ngữ văn THCS nhằm giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực chủ yếu: năng lực hành động,  thích ứng, giao tiếp, năng lực tự khẳng định. Đồng thời phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Ở bộ môn ngữ văn thời lư­ợng giành cho việc giảng dạy tác phẩm văn ch­ương là t­ương đối lớn. Trong số thời lư­ợng ấy, số tiết dạy văn học Trung đại cũng chiếm một phần không nhỏ, đư­ợc tìm hiểu ở toàn cấp học. Do đó việc nắm đ­ược mối quan hệ giữa giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm văn học trung đại là vô cùng cần thiết.
Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi