SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: Một số phương pháp giảng dạy thơ trữ tình trung đại lớp 7

SKKN, NCKHSPUD Ngữ văn 7: Một số phương pháp giảng dạy thơ trữ tình trung đại lớp 7

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Văn 7, đề tài NCKHSPUD Văn 7, tiểu luận PPGD Văn 7


Xét về mặt nội dung và nghệ thuật, các bài thơ trữ tỡnh trung đại này có nhiều điểm tương đồng. Các tác phẩm đều phản ỏnh một cỏch toàn diện xó hội đương thời, thể hiện quan niệm nhận thức, tõm tư, tỡnh cảm ... của con người một cỏch sõu sắc. Nội dung phong phỳ được thể hiện bằng hỡnh thức thơ hoàn mỹ. Đặc biệt là các bài thơ Đường, đó là sự kế thừa và phỏt triển cao độ của thơ ca cổ điển Trung Quốc mà  những phương diện của thi phỏp thơ cổ điển của Trung Quốc vốn rất tiờu biểu. Cỏc tỏc phẩm thi ca Việt Nam thời kỡ này cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nghệ thuật của thơ Đường, thi pháp thơ rất đa dạng, phong phỳ, phức tạp và sõu sắc: ngụn ngữ rất hàm sỳc, núi ớt gợi nhiều,ý tại ngụn ngoại, vừa có tính ước lệ, cổ kính, trang nghiêm, vừa có tính chặt chẽ niêm luật của thể loại. Hiểu được cỏc bài thơ này một cỏch thấu đỏo đó là khú, việc giảng dạy như thế nào để học sinh cảm thụ được cũn khú khăn hơn rất nhiều. Thiết nghĩ, đú là vấn đề mà rất nhiều giỏo viờn đứng lớp rất trăn trở.

Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi