SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 9: Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học 9

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 9: Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học 9
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 9, viết đề tài NCKHSPUD Hóa học lớp 9, viết tiểu luận PPGD Hóa học 9.

MỤC LỤC
                                                                                                                             Trang
A. PHẦN MỞ ĐẦU:……………………………………………………………....02
I. Lí do chọn đề tài:..................................................................................................02                                                                                                                                                            
II. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:..........................................................................02
III. Đối tượng nghiên cứu:......................................................................................02
IV. Giới hạn phạm vi nghiên cứu: .........................................................................02
V. Phương pháp nghiên cứu:..................................................................................02
B. PHẦN NỘI DUNG:.............................................................................................03
I. Cơ sở lí luận:.........................................................................................................03
II. Thực trạng:..........................................................................................................03
1.Thuận lợi:................................................................................................................03
2.Khó khăn:...............................................................................................................04
3.Thành công - Hạn chế.............................................................................................04
III. Giải pháp, biện pháp:.......................................................................................04
1. Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên:......................................................................04
1.1. Mục tiêu chung khi tiến hành thí nghiệm biểu diễn:..........................................04
a. Đảm bảo an toàn thí nghiệm:.................................................................................04
b. Đảm bảo kết quả thí nghiệm:................................................................................04
c. Đảm bảo tính  trực quan:.......................................................................................05
1.2. Sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong dạy học hoá học tích cực:.........................05
2. Kinh nghiệm để thành công khi thực hiện một số thí nghiệm biểu diễn...............07
2.1. Thí nghiệm về S tác dụng với Fe: ......................................................................07
2.2. Thí nghiệm về O2tác dụng với Fe: ....................................................................08
2.3. Thí nghiệm H2tác dụng với O2 .........................................................................08
3. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: ...................................................................09
C. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:....................................................................10
1. Kết luận: ...............................................................................................................10
2. Kiến nghị: .............................................................................................................10

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO:.................................................................................11

Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi