In luôn: SKKN, đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Việt lớp 3 (Phần 2) – In được luôn

In luôn: sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiếng Việt lớp 3. Định dạng của các tài liệu trên Inluonđều ở dạng Microssoft Word, font chữ chuẩn unicode, nội dung đã qua kiểm duyệt, … Tải về có thể in luôn

STT
 Tên SKKN
Tải về
11
 SKKN Tiếng Việt lớp 3: RÈN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH YẾU - LỚP 3 QUA PHÂN MÔN TẬP ĐỌC.
12
 SKKN Tiếng Việt lớp 3: PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA TIẾT TẬP ĐỌC Ở LỚP 3
13
 NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 3: KẾT HỢP CÁC BIỆN PHÁP GIẢI NGHĨA TỪ VÀ TĂNG CƯỜNG BÀI TẬP CHÍNH TẢ THEO  ĐỊA PHƯƠNG GIÚP NÂNG CAO KHẢ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH LỚP 3BTRƯỜNG TIỂU HỌC THTH
14
 SKKN Tiếng Việt lớp 3: RÈN KỸ NĂNG NÓI – VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 3 QUA PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG VIỆT
15
 SKKN Tiếng Việt lớp 3: KINH NGHIỆM RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 3
Đang cập nhật…

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi