Kho Sáng kiến kinh nghiệm văn thư kế toán thư viện thiết bị nhà trường


Nguồn: Sưu tầm trên internet 
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)


(VĂN THƯ-KẾ TOÁN - TẠP VỤ - BẢO VỆ - BẾP -THỦ QUĨ-THIẾT BỊ)

STT
Tên SKKN- Đề tài NCKHSPUDDowload(Link 1)Dowload(Link 2)
1
XÂY DỰNG THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC XUẤT SẮC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG (SKKN thư viện)
Dowload

Dowload
2
MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA KẾ TOÁN VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC (SKKN Kế toán)
Dowload

Dowload
3
KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN KIỂM SOÁT CHI VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ GỐC ĐỐI VỚI KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC (SKKN Kế toán)
Dowload

Dowload
4
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA NHÂN VIÊN THƯ VIỆN TRONG VIỆC BẢO QUẢN SÁCH, BÁO, TÀI LIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC (SKKN Thư viện)
Dowload

Dowload
5
MỘT SỐ KINH NGHIỆM  BẢO QUẢN TỐT HỒ SƠ VÀ LƯU TRỮ VĂN BẢN TRONG TRƯỜNG HỌC (SKKN văn thư)
Dowload

Dowload
6
ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC GIÁO VỤ TẠI TRƯỜNG THPT (SKKN giáo vụ)
Dowload

Dowload
7
SẮP XẾP, BỐ TRÍ TỬ HỒ SƠ VÀ LƯU TRỮ DANH MỤC HỒ SƠ TRÊN MÁY TÍNH GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, SỔ SÁCH CÁC KHÓA HỌC (SKKN Giáo vụ-văn thư)
Dowload

Dowload
8
BIỆN PHÁP PHÂN LOẠI HỒ SƠ, CÔNG VĂN ĐI, CÔNG VĂN ĐẾN CỦA CÁN BỘ VĂN THƯ GIÚP LƯU TRỮ TỐT VÀ TÌM KIẾM  NHANH HỒ SƠ TÀI LIỆU, CÔNG VĂN ĐI VÀ ĐẾN TẠI TRƯỜNG THPT (SKKN văn thư)
Dowload

Dowload
9
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VIỆC THEO DÕI, QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TRƯỜNG HỌC, GIÚP CÔNG TÁC MUA SẮM, THANH LÍ BẢO QUẢN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN ĐÚNG QUI ĐỊNH (SKKN Kế toán)
Dowload

Dowload
10
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO MƯỢN VỀ NHÀ VÀ ĐỌC TẠI CHỖ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN (SKKN thư viện)
Dowload

Dowload
11
NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC BẰNG VIỆC THỰ HIỆN GHI CHÉP SỔ SÁCH, LƯU GIỮ SỔ SÁCH CỦA CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ (SKKN văn thư)

Dowload

Dowload
12
KINH NGHIỆM QUẢN LÝ LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN TỐT CÔNG VĂN ĐI - CÔNG VĂN ĐẾN (SKKN Văn thư)
Dowload

Dowload
13
XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÍ VĂN BẢN ĐI VÀ ĐẾN GÓP PHẦN LƯU TRỮ, XỬ LÍ CÁC VĂN BẢN MỘT CÁCH KHOA HỌC (SKKN VĂN THƯ)
Dowload

Dowload
14
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC Ở  THƯ VIỆN (SKKN THƯ VIỆN)
Dowload

Dowload
15
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỌC (skkn Y TẾ)
Dowload

Dowload
16
XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ NHƯ THẾ NÀO? (SKKN THƯ VIỆN)
Dowload

Dowload
17
MỘT SỐ  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHẰM NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ Ở TRƯỜNG THCS (SKKN VĂN THƯ)

Dowload

Dowload
18
MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VĂN BẢN ĐI, ĐẾN VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, VĂN BẢN TRONG TRƯỜNG HỌC. (SKKN VĂN THƯ)
Dowload

Dowload
19
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS
Dowload

Dowload
20
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC SỬ DỤNG SÁCH, BÁO THƯ VIỆN (SKKN THƯ VIỆN)
Dowload

Dowload
21
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG (SKKN KẾ TOÁN)
Dowload

Dowload


------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến tải sáng kiến kinh nghiệm tại đây. Các SKKN-Đề tài NCKHSPUD trên sangkienkinhnghiemmon.blogspot.com đều đã được kiểm duyệt. Khi tải về, bản có thể in ngay để nộp báo cáo (Lưu ý phải thay tên)

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi