TUYỂN TẬP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN HÓA HỌC LỚP 12 ( PHẦN 1)

TUYỂN TẬP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN HÓA HỌC LỚP 12 ( PHẦN 1)

STT
SKKN MÔN HÓA HỌC LỚP 12 (PHẦN 1)
Tải về
1
SKKN MÔN HÓA HỌC LỚP 12: CÂN BẰNG AXIT – BAZƠ TRONG DUNG DỊCH  CHẤT  ĐIỆN  LI
2
SKKN MÔN HÓA HỌC LỚP 12: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP BẢO VỆ NHÓM CHỨC TRONG TỔNG HỢP HỮU CƠ DÙNG CHO VIỆC VIỆC BỒI DƯỠNG HSGQG
3
SKKN MÔN HÓA HỌC LỚP 12: XÂY DỰNG VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ BÀI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN VỀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC MÀ HỌC SINH DỄ NHẦM TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
4
SKKN MÔN HÓA HỌC LỚP 12: ÁP DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HOÁ HỌC VÔ CƠ XẢY RA TRONG DUNG DỊCH
5
SKKN MÔN HÓA HỌC LỚP 12: VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA  HỌC ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC THPT
6
SKKN MÔN HÓA HỌC LỚP 12: HÓA HỌC TINH THỂ
7
SKKN MÔN HÓA HỌC LỚP 12: NHIỆT ĐỘNG HỌC
8
SKKN MÔN HÓA HỌC LỚP 12:CHUYÊN ĐỀ ĐỘNG HÓA HỌC
9
SKKN MÔN HÓA HỌC LỚP 12: SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI NHẰM RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ TRƯỜNG THPT
10

SKKN MÔN HÓA HỌC LỚP 12: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ ĐỂ GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC.


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi