SKKN-NCKHSPUD Ngữ văn 12: Vận dụng quan điểm tích hợp vào bài học tác phẩm tự sự của Nam Cao ở nhà trường THPT

SKKN-NCKHSPUD Ngữ văn 12: Vận dụng quan điểm tích hợp vào bài học tác phẩm tự sự của Nam Cao ở nhà trường THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 12, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ngữ văn 12, viết tiểu luận phương pháp giảng dạy ngữ văn 12, …

IV. Mục đích nghiên cứu.
          Việc đưa quan điểm tích hợp vào dạy học tác phẩm văn chương nói chung và tác phẩm tự sự Nam Cao nói riêng là từng bước cải tiến chất lượng dạy và học môn Ngữ Văn ở nhà trường phổ thông hiện nay, là hứa hẹn những triển vọng đưa nền giáo dục Việt Nam hội nhập với khu vực và quốc tế. Cụ thể là:
          - Xác định nội hàm của tích hợp trong dạy học môn Ngữ Văn.
          - Khẳng định những khả năng thực hiện tích hợp trong dạy học Văn ở nhà trường THPT.
          - Đề ra một số biện pháp thực hiện tích hợp trong dạy học những tác phẩm hiện thực, đặc biệt là tác phẩm tự sự của Nam Cao.
          V. Giới hạn của đề tài.
          Do thời gian và năng lực của người thực hiện có hạn, chúng tôi xin phép giới hạn đề tài trong phạm vi vận dụng những lí luận của quan điểm tích hợp để xây dựng một mô hình thiết kế bài soạn chung nhất cho giờ dạy học tác phẩm tự sự của Nam Cao ở nhà trường THPT.

          Phần khảo sát, chúng tôi đã tiến hành giảng dạy, tổng hợp, đánh giá, thiết kế bài soạn tác phẩm tự sự của Nam Cao trong năm học XXX cho học sinh khối 11 (A2, A4, A6, A9, B1) của trường THPT XXX

Bấm vào đây để tải về xem tiếp

Bấm vào đây để tải về xem tiếp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi