Tuyển tập tiểu luận chuyên ngành Triết học, Sinh, Lịch sử, vật lí, hóa học ...

Tuyển tập tiểu luận chuyên ngành Triết học, Sinh, Lịch sử, vật lí, hóa học ...
Định dạng: Word
Đã qua kiểm duyệt


Files:
 Tiểu luận quản lí giáo dục: Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học 
Tiểu luận quản lí giáo dục: Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục
 
  Filesize 151.9 KB Download 1
 Tiểu luận quản lí giáo dục: “Bàn luận về vấn đề đổi mới toàn diện nội dung và phương pháp dạy học ở bậc học phổ thông trên quan điểm biện chứng” 
Tiểu luận quản lí giáo dục: “Bàn luận về vấn đề đổi mới toàn diện nội dung và phương pháp dạy học ở bậc học phổ thông trên quan điểm biện chứng”
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục
 
  Filesize 79.81 KB Download 1
 Tiểu luận quản lí giáo dục: TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRƯỜNG THCS 
Tiểu luận quản lí giáo dục: TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRƯỜNG THCS
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục
 
  Filesize 302.58 KB Download 1
 Tiểu luận quản lí giáo dục: “Một số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học của Hiệu trưởng Trường THCS” 
Tiểu luận quản lí giáo dục: “Một số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học của Hiệu trưởng Trường THCS”
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục
 
  Filesize 129.17 KB Download 1
 Tiểu luận Sinh học: Canxi, Magie và vai trò đối với cây xanh. 
Tiểu luận Sinh học: Canxi, Magie và vai trò đối với cây xanh.
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục
 
  Filesize 1.25 MB Download 1
 Tiểu luận quản lí giáo dục: Áp dụng PP dạy học thực hành luyện tập để giải toán có lời văn về Đại lượng Tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ nghịch lớp 5 
Tiểu luận quản lí giáo dục: Áp dụng PP dạy học thực hành luyện tập để giải toán có lời văn về Đại lượng Tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ nghịch lớp 5
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục
 
  Filesize 259.68 KB Download 1
 Tiểu luận Lịch sử: Tiểu luận học phần lịch sử địa phương: ĐÌNH TÂN TRẠCH 
Tiểu luận Lịch sử: Tiểu luận học phần lịch sử địa phương: ĐÌNH TÂN TRẠCH
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục, Lịch sử
 
  Filesize 303.6 KB Download 1
 Tiểu luận Tâm lí: Vai trò của trí tuệ cảm xúc, vai trò của trí tuệ cảm xúc trong đời sống cá nhân 
Tiểu luận Tâm lí: Vai trò của trí tuệ cảm xúc, vai trò của trí tuệ cảm xúc trong đời sống cá nhân
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục
 
  Filesize 98.83 KB Download 1
 Tiểu luận Triết học: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN LÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CAO CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TỰ DO CẠNH TRANH MÀ GIAI ĐOẠN TỘT CÙNG CỦA NÓ LÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 
Tiểu luận Triết học: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN LÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CAO CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TỰ DO CẠNH TRANH MÀ GIAI ĐOẠN TỘT CÙNG CỦA NÓ LÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục
 
  Filesize 540.83 KB Download 1
 Tiểu luận Chính trị: ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT DỘNG CỦA ĐOÀN TNCSHCM Ở THÀNH PHỐ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI 
Tiểu luận Chính trị: ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT DỘNG CỦA ĐOÀN TNCSHCM Ở THÀNH PHỐ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục
 
  Filesize 146.94 KB Download 2
 Tiểu luận Quản lí giáo dục: HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC 
Tiểu luận  Quản lí giáo dục: HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục
 
  Filesize 318.77 KB Download 1
 Tiểu luận Quản lí giáo dục: HIỆU TRƯỞNG NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO 
Tiểu luận  Quản lí giáo dục: HIỆU TRƯỞNG NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục
 
  Filesize 147.83 KB Download 1
 Tiểu luận Triết học: PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA 
Tiểu luận  Triết học: PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục
 
  Filesize 102.92 KB Download 1
 Tiểu luận Kiến trúc: NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC VÀ KIẾN TRÚC NHÀ THỜ PHÁT DIỆM 
Tiểu luận  Kiến trúc: NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC VÀ KIẾN TRÚC NHÀ THỜ PHÁT DIỆM
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp Kiến trúc, điêu khắc, Mỹ thuật, 
 
  Filesize 1.47 MB Download 1
 Tiểu luận Sinh học: “Các hướng nghiên cứu và ứng dụng nuôi cấy mô và tế bào thực vật”
Tiểu luận  Sinh học: “Các hướng nghiên cứu và ứng dụng nuôi cấy mô và tế bào thực vật”
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp Sinh học, SKKN Sinh học, công nghệ, Tiểu luận PPGD Sinh học
 
  Filesize 166.59 KB Download 1
 Tiểu luận Vật lí: Hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn. 
Tiểu luận  Vật lí: Hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn.
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp Vật lí, SKKN Vật lí, Tiểu luận PPGD Vật lí
 
  Filesize 595.73 KB Download 1
 Tiểu luận lịch sử: Hệ thống phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông 
Tiểu luận lịch sử:  Hệ thống phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông
Áp dụng: Viết tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lí giáo dục
 
  Filesize 350.33 KB Download 1

Nguồn: Bantintuvan
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi