SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN HỌC LỚP 11 - CHƯƠNG III. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP

SKKN-NCKHSPUD Tin học THPT: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN HỌC LỚP 11 - CHƯƠNG III. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm môn tin họcTHPT, Viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Tin học THPT, viết tiểu luận PPGD môn tin học THPT

2. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Phương pháp và hình thức tổ chức dạy chương III “CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP LỚP 11”nhằm định hướng cho học sinh cách thức học tập để phát huy tính tích cực, tự học, chủ động, sáng tạo của người học, chuyển trọng tâm hoạt động từ giáo viên sang học sinh.

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
Đối tượng:
- Phương pháp dạy học và các kiến thức về chương III “CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP
- Các hình thức tổ chức dạy và học được tổ chức theo chủ đề, nội dung.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
a. Phạm vi nghiên cứu:
- Phạm vi về nội dung:
+ Kiến thức trong các bài học thuộc phần Chương III:
“CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP MÔN TIN HỌC LỚP 11”.

-  Phạm vi chủ thể:

Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi