SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: MỘT VÀI KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TƯ DUY KHAI THÁC MỞ RỘNG KIẾN THỨC TỪ PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: MỘT VÀI KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TƯ DUY KHAI THÁC MỞ RỘNG KIẾN THỨC TỪ PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8II/  MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI:
              - BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM KẾT HỢP VỚI ĐIỀU TRA TRI THỨC TRONG VIỆC GIẢNG DẠY HOÁ HỌC LỚP 8, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC, GIÁO DỤC Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ.
- ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO LÀ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NHÂN CÁCH HỌC SINH, TẠO NHỮNG TIỀN ĐỀ ĐỂ CÁC EM TRỞ THÀNH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TRI THỨC VÀ TAY NGHỀ, CÓ NĂNG LỰC THỰC HÀNH, TỰ CHỦ, NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO,.... 
III/ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 
LOẠI BÀI LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC,KHAI THÁC- MỞ RỘNG KIẾN THỨC TỪ PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC CỦA MÔN HOÁ HỌC LỚP 8 Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ.
IV/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:   
LÀ HỌC SINH KHỐI LỚP 8 CỦA TRƯỜNG TRUNG HOC CƠ SỞ.TƯ DUY CỦA CÁC EM Ở LỨA TUỔI NÀY CŨNG BẮT ĐẦU PHÁT TRIỂN TỪ GIAI ĐOẠN NHẬN THỨC CẢM TÍNH, SANG NHẬN THỨC LÝ TÍNH ĐIỀU ĐÓ GIÁO VIÊN PHẢI CÓ SỰ PHÊ PHÁN, PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP. 
V/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
      1. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC TÀI LIỆU.
      2. PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT VÀ SOẠN BÀI THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.          
     3. PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHUYỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔNG KẾT KINH NGHIỆM .     
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi