KHO sáng kiến kinh nghiệm văn thư, kế toán, thư viện trường học -II

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác văn phòng, thư viện, thiết bị thí nghiệm, .....
Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Files:
 SKKN, NCKHSPUD Văn Phòng:ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC SỬ DỤNG SÁCH, BÁO THƯ VIỆN 
 
  Filesize 65.29 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Văn Phòng:NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THCS 
 
  Filesize 91.02 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Văn Phòng:MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VĂN BẢN ĐI, ĐẾN VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, VĂN BẢN TRONG TRƯỜNG HỌC. 
 
  Filesize 109.32 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Văn Phòng:MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHẰM NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ Ở TRƯỜNG THCS 
 
  Filesize 96.5 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Văn Phòng:XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ 
 
  Filesize 890.49 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Văn Phòng:MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 
 
  Filesize 114.16 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Văn Phòng:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC Ở THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC 
 
  Filesize 85.96 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Văn Phòng:KINH NGHIỆM QUY TRÌNH XỬ LÍ VĂN BẢN ĐI VÀ ĐẾN 
 
  Filesize 66.65 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Văn Phòng:QUẢN LÝ LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN TỐT CÔNG VĂN ĐI - CÔNG VĂN ĐẾN 
 
  Filesize 293.33 KB Download 0

Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi