KHO sáng kiến kinh nghiệm HAY môn Hóa học lớp 12 (Phần V)

Dưới đây là KHO sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Hóa học lớp 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. STT
Tên sáng kiến kinh nghiệm
Tải về
1
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12:  Hình thành kĩ năng giải bài tập hóa học 12 THPT về tính ôxi hóa của ion
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12
2
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12:  “PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP MUỐI AL3+ VỚI DUNG DỊCH KIỀM, MUỐI AL(OH)4- VỚI DUNG DỊCH AXIT TẠO KẾT TỦA AL(OH)3’’
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

3
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12:  HƯỚNG DẪN HỌC SINH HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG CƠ BẢN HÓA HỌC 11, 12 THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12
4
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: “HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ THPT CHO HỌC SINH ”
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12
5
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA VÔ CƠ CHO HỌC SINH LỚP 12 THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12
6
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY THÔNG QUA VIỆC HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC CHO HỌC SINH
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12
7
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP HOÁ HỌC NHẬN BIẾT CHO HỌC SINH THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12
8
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA VIỆC LỒNG GHÉP CHƯƠNG TRÌNH “HÓA HỌC VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI”
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12
9
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG HÓA CÁC DẠNG BÀI TẬP CŨNG NHƯ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

Tải về
10
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP BÀI “KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG” BẰNG NHỮNG THÍ NGHIỆM VUI
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

Tải về
11
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC ĐỂ RÈN KỸ NĂNG TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHO HỌC SINH THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

Tải về
12
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC CHO HỌC SINH THPT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT THÍCH HỢP
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

Tải về
13
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN BÀI PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH CHUYÊN HÓA PHỔ THÔNG
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12
Tải về
14
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: Thiết kế nội dung và phương pháp giảng dạy chuyên đề “Hiệu ứng nhiệt phản ứng hóa học” sử dụng cho ôn thi học sinh giỏi môn Hóa học ở trường THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

Tải về
15
SKKN-NCKHSPUD Hóa 12: SO SÁNH CÁCH GIẢI NHANH VÀ CÁCH GIẢI THÔNG THƯỜNG CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC NHẰM ĐỊNH HƯỚNG KĨ NĂNG TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ) CHO HỌC SINH THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 12, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 12, viết tiểu luận PPGD Hóa 12

Tải về

----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi