KHO sáng kiến kinh nghiệm hay môn Hóa học lớp 8 (Phần thứ 3)

Dưới đây là kho sáng kiến kinh nghiệmđề tài NCKHSPUD môn Hóa học lớp 8.
Định dạng: word
Đã qua kiểm duyệt
Bấm vào chữ: Chi tiết để tải về


STT
SKKN
Tải về
1
SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: MỘT VÀI KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TƯ DUY KHAI THÁC MỞ RỘNG KIẾN THỨC TỪ PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8
2
SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC – BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI”
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8
3
SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC 8 THÔNG QUA 13 CHUYÊN ĐỀ
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8
Chi tiết
4
SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Một số biện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu kém  môn Hoá học ở trường Trung học cơ sở”.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8
5
SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Hướng dẫn học sinh víêt đúng công thức hoá học và lập công thức hoá học của hợp chất".
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8
6
SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Việc sử dụng "Thí nghiệm hoá học thực hành ở trường THCS".
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8
7
SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học trong trường THCS
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8
8
SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TƯ DUY KHAI THÁC MỞ RỘNG KIẾN THỨC TỪ PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8
Chi tiết
9
SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Phương pháp giảng dạy môn Hóa học lớp 8(Áp dụng cho tiết  trong phân phối chương trình môn Hóa học) tại trường THCS
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8
10

SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC LỚP 8
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8
11
SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: Các phương pháp cân bằng cân bằng phương trình hóa học 8 THCS”
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8
12
SKKN-NCKHSPUD Hóa 8: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP VỀ PTHH VÀ TÍNH THEO PTHHHƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP VỀ PTHH VÀ TÍNH THEO PTHH
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8


----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi