Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm; thu, chi và sử dụng tài liệu tham khảo sai quy định

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
Số tư liệu:8835/BGDĐT-TTr
Ngày ban hành:10-12-2013
 Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 51 -KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI và các văn bản hướng dẫn năm học 2013-2014; các sở giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 tại địa phương với nhiều chuyển biến tích cực.
Tuy vậy, qua thanh tra đầu năm và phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng cho thấy ở một số nơi còn những tồn tại, hạn chế như: Chậm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định về dạy thêm, học thêm (DTHT); quản lý chưa chặt chẽ để một số cơ sở giáo dục, cá nhân tổ chức DTHT trong và ngoài trường khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; còn có hiện tượng giới thiệu và sử dụng sách tham khảo không đúng quy định; chưa xây dựng kế hoạch chi tiết; dự toán thu, chi năm học để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiến hành thu một số khoản trái quy định; không công khai các khoản thu, chi ...
 Để tiếp tục thực hiện đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, giữ vững kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT thực hiện một số việc sau đây:

----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi