KHO sáng kiến kinh nghiệm hay môn Địa lí lớp 10 THPT (PIII)

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 10 THPT (PI)

Định dạng: Word
Tài liệu đã qua kiểm duyệt
(Tài liệu dạng nén, giải nén để mờ được tài liệu này)
Files:
 SKKN Địa lí 10: Rèn luyện kĩ năng môn Địa lý cho học sinh 
SKKN Địa lí 10: Rèn luyện kĩ năng môn Địa lý cho học sinh
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT
 
  Filesize 173.8 KB Download 0
 SKKN Địa lí 10: HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐỊA LÍ 10 CHỦ ĐỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG 
SKKN Địa lí 10: HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐỊA LÍ 10 CHỦ ĐỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT
 
  Filesize 344.39 KB Download 0
 SKKN Địa lí 10: “Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học Địa lí” 
SKKN Địa lí 10: “Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học Địa lí”
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT
 
  Filesize 165.24 KB Download 0
 SKKN Địa lí 10: Cặp phạm trù lượng và chất (định tính và định lượng) trong nghiên cứu Địa lí 
SKKN Địa lí 10: Cặp phạm trù lượng và chất (định tính và định lượng)  trong nghiên cứu Địa lí
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT
 
  Filesize 86.9 KB Download 0
 SKKN Địa lí 10: Sử dụng phương pháp khảo sát, điều tra thực địa ở một số bài học Địa lí tự nhiên khối 10 - GDTX cấp THPT 
SKKN Địa lí 10: Sử dụng phương pháp khảo sát, điều tra thực địa ở một số bài học Địa lí tự nhiên khối 10 - GDTX cấp THPT
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT
 
  Filesize 115.83 KB Download 0
 SKKN Địa lí 10: “Một số quy luật của lớp vỏ địa lí” 
SKKN Địa lí 10: “Một số quy luật của lớp vỏ địa lí”
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT
 
  Filesize 154.33 KB Download 0
 SKKN Địa lí 10: ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐMPP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT 
SKKN Địa lí 10: ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐMPP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT
 
  Filesize 200.35 KB Download 0
 SKKN Địa lí 10: “Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào dạy-học môn Địa lý trường THPT 
SKKN Địa lí 10: “Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào dạy-học môn Địa lý trường THPT
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT
 
  Filesize 171.29 KB Download 0
 SKKN Địa lí 10: NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN KĨ THUẬT DẠY HỌC NHÓM TRONG TIẾT LÊN LỚP ĐỊA LÍ NHẰM TỐI ƯU HOÁ HIỆU QUẢ DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
SKKN Địa lí 10: NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN KĨ THUẬT DẠY HỌC NHÓM TRONG TIẾT LÊN LỚP ĐỊA LÍ NHẰM TỐI ƯU HOÁ HIỆU QUẢ  DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT
 
  Filesize 254.22 KB Download 0
 SKKN Địa lí 10: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ 
SKKN Địa lí 10: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT
 
  Filesize 133.75 KB Download 0
 SNNK Địa lí 10: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học địa lí ở trường THPT
SNNK Địa lí 10:  Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học địa lí ở trường THPT
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí, sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, Tiểu luận địa lí 10
 
  Filesize 190.48 KB Download 0
 SNNK Địa lí 10: MỘT SỐ PHẦN MỀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT 
SNNK Địa lí 10: MỘT SỐ PHẦN MỀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC  MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí, sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, Tiểu luận địa lí 10
 
  Filesize 78.26 KB Download 0
 SNNK Địa lí 10: “Kinh nghiệm sử dụng phần mềm Window Movie Maker và Total Video Converter để thiết kế và xử lí phim ảnh minh họa cho giáo án điện tử môn địa lí” 
SNNK Địa lí 10: “Kinh nghiệm sử dụng phần mềm Window Movie Maker và Total Video Converter để thiết kế và xử lí phim ảnh minh họa cho giáo án điện tử môn địa lí”
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí, sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, Tiểu luận địa lí 10
 
  Filesize 670.19 KB Download 0
 SNNK Địa lí 10: “MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ” Ở MÔN ĐỊA LÝ LỚP 10 THEO QUAN ĐIỂM LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM , SỬ DỤNG KÊNH HÌNH , VIDEO ĐỂ DẠY VÀ HỌC. 
SNNK Địa lí 10: “MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ” Ở MÔN ĐỊA LÝ LỚP 10 THEO QUAN ĐIỂM LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM , SỬ DỤNG KÊNH HÌNH , VIDEO ĐỂ DẠY VÀ HỌC.
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí, sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, Tiểu luận địa lí 10
 
  Filesize 79.4 KB Download 0
 SNNK Địa lí 10: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT
SNNK Địa lí 10: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT
Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí, sáng kiến kinh nghiệm địa lí 10, Tiểu luận địa lí 10
 
  Filesize 118.12 KB Download 0
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi