Giáo viên hợp đồng không được đóng BHXH, đúng hay sai?

 - * Tôi đang dạy ở trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk, là giáo viên hợp đồng từ đầu năm 2013 nhưng cho đến nay nhà trường vẫn không đóng BHXH cho các giáo viên như tôi, chỉ đóng cho giáo viên trong biên chế. Như vậy là đúng hay sai? (Một GV)
Trả lời nhanh: SAI
Lý do

- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) thì người lao động tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam, gồm nhiều đối tượng, trong đó có người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ 3 tháng trở lên... không chỉ có cán bộ, công chức, viên chức mới tham gia BHXH bắt buộc.
Theo khoản 2 Điều 1 Luật BHXH, người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp...
Chiếu theo quy định trên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk phải có trách nhiệm tham gia đóng BHXH bắt buộc cho bạn.
Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 18 Luật BHXH, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ, đóng và hưởng BHXH.
Vì vậy, bạn có quyền làm đơn gửi đến giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk để yêu cầu Trung tâm thực hiện trách nhiệm tham gia đóng BHXH cho bạn. Trong trường hợp giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk vẫn không giải quyết yêu cầu của bạn, căn cứ theo Điều 130, 131 Luật BHXH, bạn có quyền làm đơn khiếu nại về hành vi hoặc quyết định của Trung tâm không thực hiện trách nhiệm lập hồ sơ để bạn được cấp sổ, đóng và hưởng BHXH gửi đến giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên để yêu cầu Trung tâm phải thực hiện trách nhiệm tham gia đóng BHXH cho bạn.
Trường hợp giám đốc Trung tâm đã giải quyết khiếu nại của bạn nhưng bạn vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết hoặc quá thời hạn giải quyết chiếu theo quy định mà khiếu nại của bạn vẫn không được giải quyết, bạn có quyền làm đơn khởi kiện Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại tòa án nơi Trung tâm có trụ sở hoặc khiếu nại tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh để yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho bạn.
Trường hợp bạn khiếu nại tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, nhưng bạn vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, hoặc quá thời hạn giải quyết chiếu theo quy định mà khiếu nại của bạn vẫn không được giải quyết, bạn cũng có quyền làm đơn khởi kiện Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk tại tòa án.
Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP
Văn phòng luật sư Gia Thành

----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi