Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử THCS

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Lịch sử THCS.  Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) lịch sử THCS  đều ở dạng Microssoft Word, Font  chữ thống nhất theo chuẩn unicode.


Sử dụng: Sử dụng SKKN - đề tài NCKHSPUD Lịch sử THCS để tham khảo kinh nghiệm của đồng nghiệp, viết báo cáo chuyên đề PPGD lịch sử, Viết SKKN Lịch sử THCS

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ  LỚP 6

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
Tên SKKN - Đề tài NCKHSPUD Môn Lịch sử lớp 6
Tải về 1
Tải về 2
1
SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIỜ LỊCH SỬ
2
 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở BỘ MÔN LỊCH SỬ 6
3
SỬ  DỤNG  PHƯƠNG  PHÁP  TRÌNH  BÀY  MIỆNG  TRONG  DẠY  HOC LỊCH  SỬ  LỚP 6  Ở  TRƯỜNG THCS
4
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ QUA KÊNH HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 6
Tải về
5
TRÒ CHƠI HỌC TẬP LICH SỬ
6
RÈN HỌC SINH CÁC THAO TÁC TRONG VIỆC SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, LƯỢC ĐỒ TRỐNG
7
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ
8
KINH NGHIỆM DẠY VỀ CÁC THÀNH TỰU VĂN HÓA TRONG KHÓA TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 6
9
PHỐI  HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP  VỚI  SỬ DỤNG  BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 6
10
SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LỊCH SỬ 6


DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ  LỚP 7

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
STT
Tên SKKN-Đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 7
Tải về 1
Tải về 2
1
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BỘ MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY HỌC
2
LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HS TRONG TIẾT DẠY LỊCH SỬ 7?
3
“MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 TẠI TRƯỜNG THCS XXX”
4
PHƯƠNG PHÁP DÙNG DỤNG CỤ TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ  7
5
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG TIẾT DẠY BỘ MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 Ở TRƯỜNG THCS
6
SỬ DỤNG  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HỖ TRỢ  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ

----------------------------------------------------------------------------------------------
DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ  LỚP 8

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
STT
Tên SKKN-Đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 8
Tải về 1
Tải về 2
1
GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( LỚP8) BẰNG CÁCH KHẮC HOẠ SÂU SẮC BIỂU TƯỢNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ TRONG GIỜ LÊN LỚP
2
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỂ DẠY BÀI 23- ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( 1947 - 1945) CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8.
3
HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 8
4
CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA THẦY GIÁO  NGUYỄN TẤT THÀNH
----------------------------------------------------------------------------------------------
DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ  LỚP 9

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)


STT
Tên SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Lịch sử lớp 8
Tải về
Tải về
1
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT DẠY HỌC LỊCH SỬ .

2
GIẢI PHÁP PHỤC VỤ CHO VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI 28 – XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965)” LỚP 9, TRƯỜNG THCS.
3
PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ
4
HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ 9
5
KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI "BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT" (LỊCH SỬ LỚP 9)
6
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TẠO HÌNH DẠY LỊCH SỬ 9”
7
MỘT SỐ GỢI Ý GIÚP HỌC SINH  KHAI THÁC NỘI DUNG BÀI HỌC  THÔNG QUA KÊNH HÌNH MÔN LỊCH SỬ 9.
8
GÓP PHẦN NÂNG CAO NHẬN THỨC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH QUA BÀI DẠY "CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC"(1965 - 1968) - BÀI 19 - TIẾT 1 (LỊCH SỬ LỚP 9 TẬP 2)
9
PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 9 ĐỂ NÂNG CAO NHẬN THỨC LỊCH SỬ CHO HỌC SINH CUỐI CẤP ĐẢM BẢO CHO CÁC EM CÓ ĐỦ HÀNH TRANG KIẾN THỨC ĐỂ BƯỚC VÀO CẤP HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.
10
"SỬ DỤNG ĐỒ DỰNG TRỰC QUAN ĐIỆN TỬ TRONG GIỜ HỌC LỊCH SỬ LỚP 9".
11
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 9 BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY
12
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  TRONG  GIẢNG DẠY LỊCH SỬ
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách bấm các nút chia sẻ lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi