Sáng kiến kinh nghiệm Hóa THPT, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Hóa học THPT (PIII) - In được luôn

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa 10, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Hóa học lớp 10. Định dạng của các tài liệu  đều ở dạng Microssoft Word, font chữ chuẩn unicode, nội dung đã qua kiểm duyệt, … Tải về có thể in luônDANH MỤC SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD HÓA HỌC 10 - TIẾP THEO


STT
SKKN  ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN HÓA LỚP 10
Tải về
Tải về

7250
THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ THEO HƯỚNG DẠY  HỌC NÊU VẤN ĐỀ CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH HÓA HỌC 10 CƠ BẢN

7251
SỬ DỤNG HẰNG SỐ CÂN BẰNG TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH THPT

7252
MỞ RỘNG VÀ ĐÀO SÂU KIẾN THỨC VỀ SỰ ĐIỆN PHÂN  TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT
7253
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HÓA HỌC


DANH MỤC SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD HÓA HỌC 11 - TIẾP THEO


STT
SKKN – ĐỀ TÀI NCKHSPUD HÓA 11
Tải về
Tải về
7254
PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO  TRONG  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC
7255
SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI NHẰM RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ TRƯỜNG THPT"
7256
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT, HỢP CHẤT CỦA SẮT VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 11”
7257
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG THỨC KINH NGHIỆM GIÚP GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC
7258
SỬ DỤNG BÀI TẬP HOÁ VỀ HNO CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI ĐỂ PHÁT TRIỂN TƯ DUY, SÁNG TẠO,SAY MÊ HỌC TẬP MÔN HOÁ HỌC
7259
SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ NO ĐƠN CHỨC
7260
“ VẬN DỤNG SÁNG TẠO ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ CHO HỌC SINH LỚP 11 THPT
7261
PHƯƠNG PHÁPGIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG CỘNG HIĐROVÀO LIÊN KẾT PI CỦA HĐROCACBON KHÔNG NO
7262
Phương pháp gi¶i bµi to¸n phản ứng cộng hiđro vào liên kết PI của hiđrocacbon không no
7263
Sử dụng hiệu quả phương pháp quy đổi trong giải nhanh các bài tập hóa học-----------------------------


STT
SKKN đề tài NCKHSPUD Hóa 12
Tải về
Tải về
7264
GIÚP HỌC SINH CÓ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐIỆN PHÂN

7265
MỞ RỘNG VÀ ĐÀO SÂU KIẾN THỨC VỀ SỰ ĐIỆN PHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT”
7266
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP  TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC VỀ KIM LOẠI VÀ OXIT KIM LOẠI
7267
SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ  NO ĐƠN CHỨC

7268
VẬN DỤNG MỘT SỐ QUY TẮC VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
7269
Giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan môn hoá học như thế nào?
7270
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HÓA HỌC


----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi