Tuyển tập SKKN môn Lịch sử THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Lịch sử lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 


(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ THPT
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

 STT Tên SKKN Tải file

1
 Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Lịch sử thông qua khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy
Dowload

2
 NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ CHO HỌC SINH BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ
 Dowload

3
 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 ÔN THI LỊCH SỬ THEO CHUYÊN ĐỀ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ THI MÔN LỊCH SỬ
Dowload

4
 THIẾT KẾ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ  VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ CỦA HỌC SINH KHI HỌC LỊCH SỬ
Dowload 

5
 Kết hợp các phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT nhằm nâng cao tính hấp dẫn của môn học
Dowload 

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi