Tuyển tập SKKN môn Địa lí THPT


Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Địa lí lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM- ĐỀ TÀI NCKH MÔN ĐỊA LÍ THPT
(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)


 STT Tên SKKN Tải file

1

LIÊN HỆ THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ, MỘT PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
  

2

RÈN KĨ NĂNG HỌC ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH GÓP PHẦN NÂNG CAO KẾT QUẢ THI CỦA ĐỘI TUYỂN THI HSG ĐỊA LÍ

Dowload

3

Đổi mới phương pháp hướng dẫn học sinh thực hành kĩ năng vẽ và nhận xét một số dạng biểu đồ địa lí để nâng cao kết quả học tập môn địa lí của học sinh

Dowload

4

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG  THPT

Dowload

5

Sử dụng phần mềm Mind Manager thiết kế bản đồ tư duy trong dạy học địa lí giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức địa lí tốt hơn

Dowload

6

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  KHI DẠY PHẦN ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 12 BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN

Dowload

 Nâng cao ý thức, trách nhiệm về hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh THPT thông qua học tập môn Địa lí

8

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM PHẦN ĐỊA LÍ KINH TẾ- XÃ HỘI GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ
 Dowload

9

THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC BÀI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
 Dowload

10

HƯỚNG DẪN HỌC SINH RÈN KĨ NĂNG PHÁT HIỆN, TÌM HIỂU, PHÂN TÍCH CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỊA LÍ NHẰM KHẮC SÂU KIẾN THỨC VÀ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ CỦA HỌC SINH
 Dowload

11

 KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ
 Dowload

12

 HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN THẢO LUẬN NHÓM MỘT CÁCH THỰC CHẤT TRONG GIỜ ĐỊA LÍ
 Dowload

13

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐẠI LÍ TỐT HƠN
 Dowload

14

Dạy bài "Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên" theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh
 Dowload

15

Dạy bài Một số vấn đề mang tính toàn cầu môn Địa lí lớp 11 có tích hợp giáo dục môi trường

Dowload

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi