SKKN môn tin học lớp 10, 11, 12

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Tin học lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)


DANH MỤC SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TIN HỌC
(TÀI LIỆU ĐÃ QUA KIỂM DUYỆT)

STTTên SKKN  Tải về 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIN HỌC LỚP 11 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CON NHẰM GÂY HỨNG THÚ VÀ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIN HỌC

Dowload
 

2
Giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực  của học sinh trong lập trình lập trình PascalDowload
3Kinh nghiệm giúp nâng cao hứng thú của học sinh trong học tập bằng cách soạn bài giảng điện tử sinh động với sự kết hợp giữa phần mềm Violet và PowerPointDowload 

Kinh nghiệm quản lí phòng thực hành máy giúp bảo quản tốt máy tính và nâng cao hiệu quả thực hành của học sinh 
Dowload 
 

5
PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG VÀ GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP MÔN TIN HỌC TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIN HỌC 
Dowload 
 

6
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN HỌC LỚP 11 - CHƯƠNG III. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP  Dowload 

SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG CÁC GIỜ DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 10 NHẰM KHẮC SÂU KIẾN THỨC VÀ NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 
Dowload
 

8
Dạy học tin học 11 theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh để nâng cao hiệu quả giờ dạy

Dowload 
 

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi