Ngân hàng sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT


Dưới đây là kho sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Lịch sử lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word, Font  chữ thống nhất theo chuẩn unicode. SKKN được cập nhật liên tục hàng năm

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ THPT
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

 STT Tên SKKN Tải file

1
 Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Lịch sử thông qua khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy
Dowload

2
 NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ CHO HỌC SINH BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ
 Dowload

3
 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 ÔN THI LỊCH SỬ THEO CHUYÊN ĐỀ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ THI MÔN LỊCH SỬ
Dowload

4
 THIẾT KẾ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ  VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ CỦA HỌC SINH KHI HỌC LỊCH SỬ
Dowload 

5
 Kết hợp các phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT nhằm nâng cao tính hấp dẫn của môn học
Dowload 

6
 DẠY  BÀI “CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917” VỚI SỰ KẾT HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÚP TĂNG TÍNH HẤP DẪN CỦA BÀI GIẢNG
Dowload

7
 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI TRIỀU NGUYỄN GIAI ĐOẠN 1802-1858 VỚI VIỆC TỰ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU
Dowload

8
 Nâng cao tính hấp dẫn môn học và kết quả học tập môn Lịch sử  cho học sinh THPT thông qua việc sử dụng văn học trong dạy học lịch sử
Dowload
 9 Kĩ thuật sử dụng lược đồ vào tranh ảnh lịch sử trong dạy và học lịch sử ở trường THPT giúp khắc sâu kiến thức lịch sử cho học sinh
Dowload

10
 BÁM SÁT TÀI LIỆU CHUẨN KIẾN THỨC - CHUẨN KỸ NĂNG MÔN LỊCH SỬ TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢNG DẠY LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT
Dowload

11
 Thiết kế bài tập lịch sử giúp học sinh khắc sâu, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng học bộ môn lịch sử
Dowload

12

Đổi mới phương pháp dạy bài Lịch sử tự chọn( lớp 10)

Dowload

13

SỬ DỤNG CÁC DẠNG LƯỢC ĐỒ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ NHẰM TẠO ĐỘNG LỰC HỌC SINH SỬ CHO HỌC SINH

Dowload

 14

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỂ MINH HỌA VÀO BÀI GIẢNG TRONG DẠY- HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT

 Dowload

15

BIÊN SOẠN TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ PHẦN PHONG TRÀO GIẢI PHONG DÂN TỘC SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ 2

Dowload

16

Nâng cao hiệu quả bài học bằng việc sử dụng tranh ảnh khi dạy bài Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1873)

 Dowload

 17

Biên soạn chuyên đề vai trò của Hồ Chủ Tịch với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử

Dowload

Đang cập nhật ....

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi