SKKN: Tuyển tập SKKN môn Thể dục, GDQP THPT


Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục, GDQP lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc sử dụng để học tập, luyện tập thể dục - thể hình, tác phong quân sự)


Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Thể dục - GDQP
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)


 STT Tên SKKN     Tải về 

 1

(SKKN TD) - MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÚP HỌC SINH NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẬP LUYỆN THỂ DỤC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Dowload
 

2
 (SKKN TD) Một số bài tập phát triển sức bền chuyên môn trong chạy cự ly 1500m cho học sinh nam lớp 10 THPT Dowload 

3
 Hướng dẫn học sinh luyện tập chạy bền theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục thể chất cho học sinh THPT
Dowload
 

 4
 (SKKN TD) Một số biện pháp hướng dẫn học sinh phát triển thể lực để nâng cao sức khỏe cho học sinh và tạo hứng thú học tập môn thể dục
Dowload
 

5
 (SKKN TD) Phương pháp giảng dạy và huấn luyện phát triển sức bền cho học sinh THPT
Dowload
 

6

 
(SKKN TD) Dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh  trong môn nhảy xa để nâng cao thành tích nhảy xa của học sinh THPT

Dowload
 

7
 (SKKN TD) NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ NỮ TRƯỜNG THPT SAU 3 THÁNG TẬP LUYỆN
Dowload
 
 
8
 (SKKN TD) Đổi mới phương pháp hướng dẫn kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng nhằm nâng cao thành tích nhảy cao của học sinh trường THPT


Dowload
 

9
 (SKKN TD) Làm thế nào để nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn của học sinh THPT? 

 Dowload
 
 10 (SKKN TD) Phát triển tốc độ cho học sinh bậc  THPT bằng việc lựa chọn một số bài tập cơ bản sử dụng trong dạy học môn thể dục
Dowload
 
 
11
 (SKKN QP) ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN CÁC TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CƠ BẢN TRÊN CHIẾN TRƯỜNG GIÚP HỌC SINH LỚP 12 ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Dowload
 
 
12
  (SKKN QP) Hướng dẫn học sinh học tập môn GDQP theo hướng phát huy khả năng tự học của học sinh
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi