Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Thái Bình

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Thái Bình
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình năm học 2016 - 2017

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Thái Bình năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh Thái Bình như sau:
Soạn tin: HBC dấucách 26 dấucách Mãtrường gửi 8785
Trong đó: 26 là mã Tỉnh Thái Bình
Hoặc bạn soạn tin như sau:
Soạn tin: HBC dấucách thaibinh dấucách Mãtrường gửi 8785
Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường THPT của Tỉnh Thái Bình như sau

Mã trường
Trường
Soạn tin
002
THPT Chuyên Thái Bình
Soạn tin: HBC 26 002 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 002 Gửi 8785
003
THPT Lê Quý Đôn
Soạn tin: HBC 26 003 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 003 Gửi 8785
004
THPT Nguyễn Đức Cảnh
Soạn tin: HBC 26 004 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 004 Gửi 8785
005
THPT Nguyễn Công Trứ
Soạn tin: HBC 26 005 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 005 Gửi 8785
006
THPT Nguyễn Thái Bình
Soạn tin: HBC 26 006 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 006 Gửi 8785
009
THPT Quỳnh Côi
Soạn tin: HBC 26 009 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 009 Gửi 8785
010
THPT Quỳnh Thọ
Soạn tin: HBC 26 010 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 010 Gửi 8785
011
THPT Phụ Dực
Soạn tin: HBC 26 011 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 011 Gửi 8785
012
THPT Bán công Quỳnh Phụ
Soạn tin: HBC 26 012 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 012 Gửi 8785
013
THPT Trần Hưng Đạo
Soạn tin: HBC 26 013 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 013 Gửi 8785
017
THPT Hưng Nhân
Soạn tin: HBC 26 017 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 017 Gửi 8785
018
THPT Bắc Duyên Hà
Soạn tin: HBC 26 018 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 018 Gửi 8785
019
THPT Nam Duyên Hà
Soạn tin: HBC 26 019 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 019 Gửi 8785
020
THPT Đông Hưng Hà
Soạn tin: HBC 26 020 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 020 Gửi 8785
021
THPT Trần Thị Dung
Soạn tin: HBC 26 021 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 021 Gửi 8785
024
THPT Tiên Hưng
Soạn tin: HBC 26 024 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 024 Gửi 8785
025
THPT Bắc Đông Quan
Soạn tin: HBC 26 025 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 025 Gửi 8785
026
THPT Nam Đông Quan
Soạn tin: HBC 26 026 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 026 Gửi 8785
027
THPT Mê Linh
Soạn tin: HBC 26 027 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 027 Gửi 8785
028
THPT Đông Quan
Soạn tin: HBC 26 028 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 028 Gửi 8785
032
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HBC 26 032 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 032 Gửi 8785
033
THPT Vũ Tiên
Soạn tin: HBC 26 033 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 033 Gửi 8785
034
THPT Lý Bôn
Soạn tin: HBC 26 034 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 034 Gửi 8785
035
THPT Hùng Vương
Soạn tin: HBC 26 035 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 035 Gửi 8785
036
THPT Phạm Quang Thẩm
Soạn tin: HBC 26 036 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 036 Gửi 8785
039
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 26 039 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 039 Gửi 8785
040
THPT Bắc Kiến Xương
Soạn tin: HBC 26 040 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 040 Gửi 8785
041
THPT Chu Văn An
Soạn tin: HBC 26 041 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 041 Gửi 8785
042
THPT Bình Thanh
Soạn tin: HBC 26 042 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 042 Gửi 8785
043
THPT Hồng Đức
Soạn tin: HBC 26 043 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 043 Gửi 8785
046
THPT Tây Tiền Hải
Soạn tin: HBC 26 046 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 046 Gửi 8785
047
THPT Nam Tiền Hải
Soạn tin: HBC 26 047 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 047 Gửi 8785
048
THPT Đông Tiền Hải
Soạn tin: HBC 26 048 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 048 Gửi 8785
049
THPT Hoàng Văn Thái
Soạn tin: HBC 26 049 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 049 Gửi 8785
052
THPT Đông Thụy Anh
Soạn tin: HBC 26 052 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 052 Gửi 8785
053
THPT Tây Thụy Anh
Soạn tin: HBC 26 053 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 053 Gửi 8785
054
THPT Thái Ninh
Soạn tin: HBC 26 054 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 054 Gửi 8785
055
THPT Thái Phúc
Soạn tin: HBC 26 055 Gửi 8785
Hoặc: HBC thaibinh 055 Gửi 8785

Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Tỉnh Thái Bình qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 sớm nhất khi chúng tôi có dữ liệu.
HBC – Nhắn tin đăng ký sớm- Kết quả đến sớm nhất
 
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Tỉnh Thái Bình: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Tỉnh Thái Bình bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thái Bình để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Bình công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Tỉnh Thái Bình khi Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Bình có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.
Xem điểm thi vào 10 tại Tỉnh Thái Bình,
Soạn tin: HBD dấucách 26 dấucách Sốbáodanh gửi 8785
Hoặc
Soạn tin: HBD dấucách thaibinhdấucách Sốbáodanh gửi 8785

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh Thái Bình, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Thái Bình, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi