Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Bình Định

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Bình Định
(Khoahocsupham.com)-Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định năm học 2016 - 2017

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Bình Định năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh Bình Định như sau:
Soạn tin: HBC dấucách 37 dấucách Mãtrường gửi 8785
Trong đó: 37 là mã Tỉnh Bình Định
Hoặc bạn soạn tin như sau:
Soạn tin: HBC dấucách binhdinh dấucách Mãtrường gửi 8785
Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường THPT của Tỉnh Bình Định như sau
Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Quốc học
Soạn tin: HBC 37 001 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 001 Gửi 8785
002
THPT Trưng Vương
Soạn tin: HBC 37 002 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 002 Gửi 8785
003
THPT chuyên Lê Quý Đôn
Soạn tin: HBC 37 003 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 003 Gửi 8785
004
THPT Hùng Vương
Soạn tin: HBC 37 004 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 004 Gửi 8785
006
THPT Trần Cao Vân
Soạn tin: HBC 37 006 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 006 Gửi 8785
007
THPT Nguyễn Thái Học
Soạn tin: HBC 37 007 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 007 Gửi 8785
008
THPT Chu Văn An
Soạn tin: HBC 37 008 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 008 Gửi 8785
009
THPT Quy Nhơn
Soạn tin: HBC 37 009 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 009 Gửi 8785
010
THPT Số 1 Tuy phước
Soạn tin: HBC 37 010 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 010 Gửi 8785
011
THPT Số 2 Tuy phước
Soạn tin: HBC 37 011 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 011 Gửi 8785
012
THPT Nguyễn Diêu
Soạn tin: HBC 37 012 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 012 Gửi 8785
013
THPT Xuân Diệu
Soạn tin: HBC 37 013 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 013 Gửi 8785
015
THPT Số 1 An Nhơn
Soạn tin: HBC 37 015 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 015 Gửi 8785
016
THPT Số 2 An Nhơn
Soạn tin: HBC 37 016 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 016 Gửi 8785
017
THPT Số 3 An Nhơn
Soạn tin: HBC 37 017 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 017 Gửi 8785
018
THPT Hoà Bình
Soạn tin: HBC 37 018 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 018 Gửi 8785
019
THPT Nguyễn Đình Chiểu
Soạn tin: HBC 37 019 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 019 Gửi 8785
020
THPT Nguyễn Trường Tộ
Soạn tin: HBC 37 020 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 020 Gửi 8785
021
THPT Quang Trung
Soạn tin: HBC 37 021 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 021 Gửi 8785
022
THPT Tây Sơn
Soạn tin: HBC 37 022 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 022 Gửi 8785
023
THPT Võ Lai
Soạn tin: HBC 37 023 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 023 Gửi 8785
024
THPT Nguyễn Huệ
Soạn tin: HBC 37 024 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 024 Gửi 8785
025
THPT Vĩnh Thạnh
Soạn tin: HBC 37 025 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 025 Gửi 8785
026
THPT Số 1 Phù Cát
Soạn tin: HBC 37 026 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 026 Gửi 8785
027
THPT Số 2 Phù Cát
Soạn tin: HBC 37 027 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 027 Gửi 8785
028
THPT Số 3 Phù Cát
Soạn tin: HBC 37 028 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 028 Gửi 8785
029
THPT Ngô Mây
Soạn tin: HBC 37 029 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 029 Gửi 8785
030
THPT Nguyễn Hữu Quang
Soạn tin: HBC 37 030 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 030 Gửi 8785
031
THPT Số 1 Phù Mỹ
Soạn tin: HBC 37 031 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 031 Gửi 8785
032
THPT Số 2 Phù Mỹ
Soạn tin: HBC 37 032 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 032 Gửi 8785
033
THPT An Lương
Soạn tin: HBC 37 033 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 033 Gửi 8785
034
THPT Nguyễn Trung Trực
Soạn tin: HBC 37 034 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 034 Gửi 8785
035
THPT Bình Dương
Soạn tin: HBC 37 035 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 035 Gửi 8785
036
THPT Tăng Bạt Hổ
Soạn tin: HBC 37 036 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 036 Gửi 8785
037
THPT Nguyễn Trân
Soạn tin: HBC 37 037 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 037 Gửi 8785
038
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 37 038 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 038 Gửi 8785
039
THPT Lý Tự Trọng
Soạn tin: HBC 37 039 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 039 Gửi 8785
040
THPT Phan Bội Châu
Soạn tin: HBC 37 040 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 040 Gửi 8785
041
THPT Tam Quan
Soạn tin: HBC 37 041 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 041 Gửi 8785
042
THPT Hoài  Ân
Soạn tin: HBC 37 042 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 042 Gửi 8785
043
THPT Võ  Giữ
Soạn tin: HBC 37 043 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 043 Gửi 8785
044
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin: HBC 37 044 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 044 Gửi 8785
045
THPT An  Lão
Soạn tin: HBC 37 045 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 045 Gửi 8785
046
THPT Số 2 An Lão
Soạn tin: HBC 37 046 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 046 Gửi 8785
047
THPT Trần Quang Diệu
Soạn tin: HBC 37 047 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 047 Gửi 8785
049
THPT Vân Vanh
Soạn tin: HBC 37 049 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 049 Gửi 8785
050
THPT Nguyễn Hồng Đạo
Soạn tin: HBC 37 050 Gửi 8785
Hoặc: HBC binhdinh 050 Gửi 8785


Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Tỉnh Bình Định qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 sớm nhất khi chúng tôi có dữ liệu.
HBC – Nhắn tin đăng ký sớm- Kết quả đến sớm nhất
 
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Tỉnh Bình Định: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Tỉnh Bình Định bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Định để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Tỉnh Bình Định công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Tỉnh Bình Định khi Sở GD&ĐT Tỉnh Bình Định có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.
Xem điểm thi vào 10 tại Tỉnh Bình Định,
Soạn tin: HBD dấucách 37 dấucách Sốbáodanh gửi 8785
Hoặc
Soạn tin: HBD dấucách binhdinhdấucách Sốbáodanh gửi 8785

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh Bình Định, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Bình Định, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi