Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Hải Dương

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Hải Dương
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Hải Dương năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh Hải Dương như sau:
Soạn tin: HBC dấucách 21 dấucách Mãtrường gửi 8785
Trong đó: 21 là mã Tỉnh Hải Dương
Hoặc bạn soạn tin như sau:
Soạn tin: HBC dấucách haiduong dấucách Mãtrường gửi 8785
Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường THPT của Tỉnh Hải Dương như sau
Mã trường
Trường
Soạn tin
013
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HBC 21 013 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 013 Gửi 8785
014
THPT Hồng Quang
Soạn tin: HBC 21 014 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 014 Gửi 8785
015
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 21 015 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 015 Gửi 8785
016
THPT Hoàng Văn Thụ
Soạn tin: HBC 21 016 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 016 Gửi 8785
017
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin: HBC 21 017 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 017 Gửi 8785
018
THPT Chí Linh
Soạn tin: HBC 21 018 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 018 Gửi 8785
019
THPT Phả Lại
Soạn tin: HBC 21 019 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 019 Gửi 8785
020
THPT Nam Sách
Soạn tin: HBC 21 020 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 020 Gửi 8785
021
THPT Mạc Đĩnh Chi
Soạn tin: HBC 21 021 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 021 Gửi 8785
022
THPT Thanh Hà
Soạn tin: HBC 21 022 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 022 Gửi 8785
023
THPT Hà Đông
Soạn tin: HBC 21 023 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 023 Gửi 8785
024
THPT Hà Bắc
Soạn tin: HBC 21 024 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 024 Gửi 8785
025
THPT Kim Thành
Soạn tin: HBC 21 025 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 025 Gửi 8785
026
THPT Đồng Gia
Soạn tin: HBC 21 026 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 026 Gửi 8785
027
THPT Kinh Môn
Soạn tin: HBC 21 027 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 027 Gửi 8785
028
THPT Nhị Chiểu
Soạn tin: HBC 21 028 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 028 Gửi 8785
029
THPT Phúc Thành
Soạn tin: HBC 21 029 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 029 Gửi 8785
030
THPT Tứ Kỳ
Soạn tin: HBC 21 030 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 030 Gửi 8785
031
THPT Cầu Xe
Soạn tin: HBC 21 031 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 031 Gửi 8785
032
THPT Gia Lộc
Soạn tin: HBC 21 032 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 032 Gửi 8785
033
THPT Đoàn Thượng
Soạn tin: HBC 21 033 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 033 Gửi 8785
034
THPT Ninh Giang
Soạn tin: HBC 21 034 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 034 Gửi 8785
035
THPT Quang Trung
Soạn tin: HBC 21 035 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 035 Gửi 8785
036
THPT Thanh Miện
Soạn tin: HBC 21 036 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 036 Gửi 8785
037
THPT Thanh Miện II
Soạn tin: HBC 21 037 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 037 Gửi 8785
038
THPT Cẩm Giàng
Soạn tin: HBC 21 038 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 038 Gửi 8785
039
THPT Bình Giang
Soạn tin: HBC 21 039 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 039 Gửi 8785
040
THPT Kẻ Sặt
Soạn tin: HBC 21 040 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 040 Gửi 8785
041
THPT Thành Đông
Soạn tin: HBC 21 041 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 041 Gửi 8785
042
THPT Tuệ Tĩnh
Soạn tin: HBC 21 042 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 042 Gửi 8785
043
THPT Trần Phú
Soạn tin: HBC 21 043 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 043 Gửi 8785
044
THPT Hưng Đạo
Soạn tin: HBC 21 044 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 044 Gửi 8785
045
THPT Khúc Thừa Dụ
Soạn tin: HBC 21 045 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 045 Gửi 8785
046
THPT Nam Sách II
Soạn tin: HBC 21 046 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 046 Gửi 8785
047
THPT Gia Lộc II
Soạn tin: HBC 21 047 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 047 Gửi 8785
048
THPT Thanh Bình
Soạn tin: HBC 21 048 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 048 Gửi 8785
049
THPT Kim Thành II
Soạn tin: HBC 21 049 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 049 Gửi 8785
050
THPT Ninh Giang II
Soạn tin: HBC 21 050 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 050 Gửi 8785
051
THPT Kinh Môn II
Soạn tin: HBC 21 051 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 051 Gửi 8785
052
THPT Thanh Miện III
Soạn tin: HBC 21 052 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 052 Gửi 8785
053
THPT Cẩm Giàng II
Soạn tin: HBC 21 053 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 053 Gửi 8785
054
THPT Đường An
Soạn tin: HBC 21 054 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 054 Gửi 8785
072
THPT Tứ Kỳ II
Soạn tin: HBC 21 072 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 072 Gửi 8785
073
THPT Phú Thái
Soạn tin: HBC 21 073 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 073 Gửi 8785
074
THPT Bến Tắm
Soạn tin: HBC 21 074 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 074 Gửi 8785
075
THPT Phan Bội Châu
Soạn tin: HBC 21 075 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 075 Gửi 8785
076
THPT Ái  Quốc
Soạn tin: HBC 21 076 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 076 Gửi 8785
077
THPT Trần Quang Khải
Soạn tin: HBC 21 077 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 077 Gửi 8785
078
THPT Quang Thành
Soạn tin: HBC 21 078 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 078 Gửi 8785
079
THPT Hồng Đức
Soạn tin: HBC 21 079 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 079 Gửi 8785
080
THPT Lương Thế Vinh
Soạn tin: HBC 21 080 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 080 Gửi 8785
081
THPT Marie Curie
Soạn tin: HBC 21 081 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 081 Gửi 8785
082
THPT Vũ Ngọc Phan
Soạn tin: HBC 21 082 Gửi 8785
Hoặc: HBC haiduong 082 Gửi 8785


Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Tỉnh Hải Dương qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 sớm nhất khi chúng tôi có dữ liệu.
HBC – Nhắn tin đăng ký sớm- Kết quả đến sớm nhất
 
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Tỉnh Hải Dương: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Tỉnh Hải Dương bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hải Dương để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Tỉnh Hải Dương khi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.
Xem điểm thi vào 10 tại Tỉnh Hải Dương,
Soạn tin: HBD dấucách 21 dấucách Sốbáodanh gửi 8785
Hoặc
Soạn tin: HBD dấucách haiduongdấucách Sốbáodanh gửi 8785

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh Hải Dương, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Hải Dương, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi