Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Cao Bằng

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Cao Bằng
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Cao Bằng năm học 2016 - 2017

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Cao Bằng năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh Cao Bằng như sau:
Soạn tin: HBC dấucách 06 dấucách Mãtrường gửi 8785
Trong đó: 06 là mã Tỉnh Cao Bằng
Hoặc bạn soạn tin như sau:
Soạn tin: HBC dấucách caobang dấucách Mãtrường gửi 8785
Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường THPT của Tỉnh Cao Bằng như sau
Mã trường
Trường
Soạn tin
003
THPT Thị xã Cao Bằng
Soạn tin: HBC 06 003 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 003 Gửi 8785
004
THPT Chuyên Cao Bằng
Soạn tin: HBC 06 004 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 004 Gửi 8785
008
THPT Bảo Lạc
Soạn tin: HBC 06 008 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 008 Gửi 8785
010
THPT Thông Nông
Soạn tin: HBC 06 010 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 010 Gửi 8785
012
THPT Hà Quảng
Soạn tin: HBC 06 012 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 012 Gửi 8785
013
THPT Nà Giàng
Soạn tin: HBC 06 013 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 013 Gửi 8785
015
THPT Trà Lĩnh
Soạn tin: HBC 06 015 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 015 Gửi 8785
016
THPT Quang Trung
Soạn tin: HBC 06 016 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 016 Gửi 8785
018
THPT Trùng Khánh
Soạn tin: HBC 06 018 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 018 Gửi 8785
019
THPT Pò Tấu
Soạn tin: HBC 06 019 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 019 Gửi 8785
020
THPT Thông Huề
Soạn tin: HBC 06 020 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 020 Gửi 8785
023
THPT Nguyên Bình
Soạn tin: HBC 06 023 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 023 Gửi 8785
024
THPT Tinh Túc
Soạn tin: HBC 06 024 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 024 Gửi 8785
025
THPT Nà Bao
Soạn tin: HBC 06 025 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 025 Gửi 8785
027
THPT Hoà An
Soạn tin: HBC 06 027 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 027 Gửi 8785
028
THPT Cao Bình
Soạn tin: HBC 06 028 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 028 Gửi 8785
031
THPT Quảng Uyên
Soạn tin: HBC 06 031 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 031 Gửi 8785
032
THPT Đống Đa
Soạn tin: HBC 06 032 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 032 Gửi 8785
035
THPT Thạch An
Soạn tin: HBC 06 035 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 035 Gửi 8785
036
THPT Canh Tân
Soạn tin: HBC 06 036 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 036 Gửi 8785
038
THPT Hạ Lang
Soạn tin: HBC 06 038 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 038 Gửi 8785
039
THPT Bằng Ca
Soạn tin: HBC 06 039 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 039 Gửi 8785
041
THPT Bảo Lâm
Soạn tin: HBC 06 041 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 041 Gửi 8785
043
THPT Phục Hoà
Soạn tin: HBC 06 043 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 043 Gửi 8785
044
THPT Bế Văn Đàn
Soạn tin: HBC 06 044 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 044 Gửi 8785
045
THPT Cách Linh
Soạn tin: HBC 06 045 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 045 Gửi 8785
054
THPT Lục Khu
Soạn tin: HBC 06 054 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 054 Gửi 8785
055
THPT Bản Ngà
Soạn tin: HBC 06 055 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 055 Gửi 8785
057
THPT Lý Bôn
Soạn tin: HBC 06 057 Gửi 8785
Hoặc: HBC caobang 057 Gửi 8785


Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Tỉnh Cao Bằng qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 sớm nhất khi chúng tôi có dữ liệu.
HBC – Nhắn tin đăng ký sớm- Kết quả đến sớm nhất
 
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Tỉnh Cao Bằng: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Tỉnh Cao Bằng bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Cao Bằng để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Tỉnh Cao Bằng công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Tỉnh Cao Bằng khi Sở GD&ĐT Tỉnh Cao Bằng có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.
Xem điểm thi vào 10 tại Tỉnh Cao Bằng,
Soạn tin: HBD dấucách 06 dấucách Sốbáodanh gửi 8785
Hoặc
Soạn tin: HBD dấucách caobangdấucách Sốbáodanh gửi 8785

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh Cao Bằng, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Cao Bằng, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi