Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Lâm Đồng

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Lâm Đồng
(Khoahocsupham.com)-Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lâm Đồng năm học 2016 - 2017

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Lâm Đồng năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh Lâm Đồng như sau:
Soạn tin: HBC dấucách 42 dấucách Mãtrường gửi 8785
Trong đó: 42 là mã Tỉnh Lâm Đồng
Hoặc bạn soạn tin như sau:
Soạn tin: HBC dấucách lamdong dấucách Mãtrường gửi 8785
Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường THPT của Tỉnh Lâm Đồng như sau
Mã trường
Trường
Soạn tin
002
THPT Trần Phú -Đà Lạt
Soạn tin: HBC 42 002 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 002 Gửi 8785
003
THPT Bùi Thị Xuân
Soạn tin: HBC 42 003 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 003 Gửi 8785
004
THPT Chi Lăng
Soạn tin: HBC 42 004 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 004 Gửi 8785
005
THPT Xuân Trường
Soạn tin: HBC 42 005 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 005 Gửi 8785
006
THPT Đống Đa
Soạn tin: HBC 42 006 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 006 Gửi 8785
008
THPT chuyên Thăng Long -Đà lạt
Soạn tin: HBC 42 008 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 008 Gửi 8785
011
THPT Tây Sơn
Soạn tin: HBC 42 011 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 011 Gửi 8785
014
THPT Lạc Nghiệp
Soạn tin: HBC 42 014 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 014 Gửi 8785
015
THPT Đơn Dương
Soạn tin: HBC 42 015 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 015 Gửi 8785
018
THPT Đức Trọng
Soạn tin: HBC 42 018 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 018 Gửi 8785
019
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HBC 42 019 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 019 Gửi 8785
021
THPT Di Linh
Soạn tin: HBC 42 021 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 021 Gửi 8785
022
THPT Phan Bội Châu
Soạn tin: HBC 42 022 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 022 Gửi 8785
024
THPT Bảo Lâm
Soạn tin: HBC 42 024 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 024 Gửi 8785
026
THPT Bảo Lộc
Soạn tin: HBC 42 026 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 026 Gửi 8785
027
THPT Lộc Thanh
Soạn tin: HBC 42 027 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 027 Gửi 8785
030
THPT Đạ Huoai
Soạn tin: HBC 42 030 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 030 Gửi 8785
032
THPT Đạ Tẻh
Soạn tin: HBC 42 032 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 032 Gửi 8785
034
THPT Cát Tiên
Soạn tin: HBC 42 034 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 034 Gửi 8785
036
THPT Lâm Hà
Soạn tin: HBC 42 036 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 036 Gửi 8785
037
THPT Thăng Long -Lâm Hà
Soạn tin: HBC 42 037 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 037 Gửi 8785
041
THPT Lê Hồng Phong
Soạn tin: HBC 42 041 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 041 Gửi 8785
042
THPT Đạmri -Đạ Huoai
Soạn tin: HBC 42 042 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 042 Gửi 8785
043
THPT Tân Hà -Lâm Hà
Soạn tin: HBC 42 043 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 043 Gửi 8785
044
THPT Gia Viễn-Cát Tiên
Soạn tin: HBC 42 044 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 044 Gửi 8785
046
THPT Lê Thị Pha -Bảo Lộc
Soạn tin: HBC 42 046 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 046 Gửi 8785
047
THPT Nguyễn Tri Phương
Soạn tin: HBC 42 047 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 047 Gửi 8785
048
THPT Lộc Thành -Bảo Lâm
Soạn tin: HBC 42 048 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 048 Gửi 8785
049
THPT Lộc An -Bảo Lâm
Soạn tin: HBC 42 049 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 049 Gửi 8785
050
THPT Chu Văn An-Đức Trọng
Soạn tin: HBC 42 050 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 050 Gửi 8785
051
THPT Đà Loan -Đức Trọng
Soạn tin: HBC 42 051 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 051 Gửi 8785
052
THPT Nguyễn Thái Bình
Soạn tin: HBC 42 052 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 052 Gửi 8785
053
THPT Lang Biang
Soạn tin: HBC 42 053 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 053 Gửi 8785
054
THPT Đạ Tông
Soạn tin: HBC 42 054 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 054 Gửi 8785
055
THPT Próh -Đơn Dương
Soạn tin: HBC 42 055 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 055 Gửi 8785
056
THPT Nguyễn Viết Xuân
Soạn tin: HBC 42 056 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 056 Gửi 8785
059
THPT Quang Trung -Cát Tiên
Soạn tin: HBC 42 059 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 059 Gửi 8785
060
THPT Lê Lợi -Đơn Dương
Soạn tin: HBC 42 060 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 060 Gửi 8785
061
THPT Lê Quý Đôn -Lâm Hà
Soạn tin: HBC 42 061 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 061 Gửi 8785
062
THPT Lê Quý Đôn -Đạ Tẻh
Soạn tin: HBC 42 062 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 062 Gửi 8785
071
THPT Lộc Phát – Bảo Lộc
Soạn tin: HBC 42 071 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 071 Gửi 8785
072
THPT Hoàng Hoa Thám
Soạn tin: HBC 42 072 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 072 Gửi 8785
073
THPT Nguyễn Huệ – Di Linh
Soạn tin: HBC 42 073 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 073 Gửi 8785
074
THPT Đạ Sar – Lạc Dương
Soạn tin: HBC 42 074 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 074 Gửi 8785
076
THPT Phi Liêng -Đam Rông
Soạn tin: HBC 42 076 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 076 Gửi 8785
077
THPT Tà Nung-Đà Lạt
Soạn tin: HBC 42 077 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 077 Gửi 8785
079
THPT Huỳnh Thúc Kháng
Soạn tin: HBC 42 079 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 079 Gửi 8785
080
THPT Lộc Bắc – Bảo Lâm
Soạn tin: HBC 42 080 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 080 Gửi 8785
081
THPT Hòa Ninh – Di Linh
Soạn tin: HBC 42 081 Gửi 8785
Hoặc: HBC lamdong 081 Gửi 8785


Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Tỉnh Lâm Đồng qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 sớm nhất khi chúng tôi có dữ liệu.
HBC – Nhắn tin đăng ký sớm- Kết quả đến sớm nhất
 
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Tỉnh Lâm Đồng: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Tỉnh Lâm Đồng bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lâm Đồng để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Tỉnh Lâm Đồng công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Tỉnh Lâm Đồng khi Sở GD&ĐT Tỉnh Lâm Đồng có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.
Xem điểm thi vào 10 tại Tỉnh Lâm Đồng,
Soạn tin: HBD dấucách 42 dấucách Sốbáodanh gửi 8785
Hoặc
Soạn tin: HBD dấucách lamdongdấucách Sốbáodanh gửi 8785

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh Lâm Đồng, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Lâm Đồng, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi