Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 TỉnhPhú Thọ

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Phú Thọ
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 TỉnhPhú Thọ năm học 2016 - 2017

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại TỉnhPhú Thọ năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc TỉnhPhú Thọ như sau:
Soạn tin: HBC dấucách 15 dấucách Mãtrường gửi 8785
Trong đó: 15 là mã TỉnhPhú Thọ
Hoặc bạn soạn tin như sau:
Soạn tin: HBC dấucách phutho dấucách Mãtrường gửi 8785
Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường THPT của TỉnhPhú Thọ như sau
Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Việt Trì
Soạn tin: HBC 15 001 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 001 Gửi 8785
002
THPT Nguyễn Tất Thành
Soạn tin: HBC 15 002 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 002 Gửi 8785
003
THPT Công nghiệp Việt Trì
Soạn tin: HBC 15 003 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 003 Gửi 8785
004
THPT Bán công Công nghiệp Việt trì
Soạn tin: HBC 15 004 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 004 Gửi 8785
005
THPT Chuyên Hùng Vương
Soạn tin: HBC 15 005 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 005 Gửi 8785
007
THPT Lê Quý Đôn
Soạn tin: HBC 15 007 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 007 Gửi 8785
009
THPT Herman
Soạn tin: HBC 15 009 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 009 Gửi 8785
011
THPT Hùng Vương
Soạn tin: HBC 15 011 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 011 Gửi 8785
012
THPT Bán công Hùng Vương
Soạn tin: HBC 15 012 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 012 Gửi 8785
013
THPT Thị Xã Phú Thọ
Soạn tin: HBC 15 013 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 013 Gửi 8785
016
THPT Đoan Hùng
Soạn tin: HBC 15 016 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 016 Gửi 8785
017
THPT Bán công Đoan Hùng
Soạn tin: HBC 15 017 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 017 Gửi 8785
018
THPT Chân Mộng
Soạn tin: HBC 15 018 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 018 Gửi 8785
019
THPT Quế Lâm
Soạn tin: HBC 15 019 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 019 Gửi 8785
021
THPT Thanh Ba
Soạn tin: HBC 15 021 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 021 Gửi 8785
022
THPT Bán công Thanh Ba
Soạn tin: HBC 15 022 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 022 Gửi 8785
024
THPT Yển Khê
Soạn tin: HBC 15 024 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 024 Gửi 8785
025
THPT Hạ Hoà
Soạn tin: HBC 15 025 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 025 Gửi 8785
026
THPT Vĩnh Chân
Soạn tin: HBC 15 026 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 026 Gửi 8785
027
THPT Xuân Áng
Soạn tin: HBC 15 027 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 027 Gửi 8785
029
THPT Cẩm Khê
Soạn tin: HBC 15 029 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 029 Gửi 8785
030
THPT Bán công Cẩm Khê
Soạn tin: HBC 15 030 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 030 Gửi 8785
031
THPT Hiền Đa
Soạn tin: HBC 15 031 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 031 Gửi 8785
032
THPT Phương Xá
Soạn tin: HBC 15 032 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 032 Gửi 8785
034
THPT Yên Lập
Soạn tin: HBC 15 034 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 034 Gửi 8785
035
THPT Lương Sơn
Soạn tin: HBC 15 035 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 035 Gửi 8785
037
THPT Thanh Sơn
Soạn tin: HBC 15 037 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 037 Gửi 8785
038
THPT Bán công Thanh Sơn
Soạn tin: HBC 15 038 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 038 Gửi 8785
039
THPT Minh Đài
Soạn tin: HBC 15 039 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 039 Gửi 8785
040
THPT Hương Cần
Soạn tin: HBC 15 040 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 040 Gửi 8785
041
THPT Thạch Kiệt
Soạn tin: HBC 15 041 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 041 Gửi 8785
043
THPT Phù Ninh
Soạn tin: HBC 15 043 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 043 Gửi 8785
044
THPT Bán công Phù Ninh
Soạn tin: HBC 15 044 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 044 Gửi 8785
045
THPT Tử Đà
Soạn tin: HBC 15 045 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 045 Gửi 8785
046
THPT Phan  Đăng Lưu
Soạn tin: HBC 15 046 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 046 Gửi 8785
047
THPT Trung Giáp
Soạn tin: HBC 15 047 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 047 Gửi 8785
049
THPT Long Châu Sa
Soạn tin: HBC 15 049 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 049 Gửi 8785
050
THPT Lâm Thao
Soạn tin: HBC 15 050 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 050 Gửi 8785
051
THPT Phong Châu
Soạn tin: HBC 15 051 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 051 Gửi 8785
052
THPT Bán công Phong Châu
Soạn tin: HBC 15 052 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 052 Gửi 8785
054
THPT Tam Nông
Soạn tin: HBC 15 054 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 054 Gửi 8785
055
THPT Bán công Tam Nông
Soạn tin: HBC 15 055 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 055 Gửi 8785
056
THPT Mỹ Văn
Soạn tin: HBC 15 056 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 056 Gửi 8785
058
THPT Thanh Thuỷ
Soạn tin: HBC 15 058 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 058 Gửi 8785
059
THPT Trung Nghĩa
Soạn tin: HBC 15 059 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 059 Gửi 8785
061
THPT Kỹ Thuật Việt Trì
Soạn tin: HBC 15 061 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 061 Gửi 8785
065
THPT Văn Miếu
Soạn tin: HBC 15 065 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 065 Gửi 8785
066
THPT Vũ Thê Lang
Soạn tin: HBC 15 066 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 066 Gửi 8785
068
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin: HBC 15 068 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 068 Gửi 8785
069
THPT Minh Hoà
Soạn tin: HBC 15 069 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 069 Gửi 8785
070
THPT Tản Đà
Soạn tin: HBC 15 070 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 070 Gửi 8785
072
THPT Hưng Hoá
Soạn tin: HBC 15 072 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 072 Gửi 8785
073
THPT Trường Thịnh
Soạn tin: HBC 15 073 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 073 Gửi 8785
074
THPT Nguyễn Huệ
Soạn tin: HBC 15 074 Gửi 8785
Hoặc: HBC phutho 074 Gửi 8785


Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại TỉnhPhú Thọ qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 sớm nhất khi chúng tôi có dữ liệu.
HBC – Nhắn tin đăng ký sớm- Kết quả đến sớm nhất
 
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục TỉnhPhú Thọ: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại TỉnhPhú Thọ bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo TỉnhPhú Thọ để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT TỉnhPhú Thọ công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của TỉnhPhú Thọ khi Sở GD&ĐT TỉnhPhú Thọ có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.
Xem điểm thi vào 10 tại TỉnhPhú Thọ,
Soạn tin: HBD dấucách 15 dấucách Sốbáodanh gửi 8785
Hoặc
Soạn tin: HBD dấucách phuthodấucách Sốbáodanh gửi 8785

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,TỉnhPhú Thọ, Điểm chuẩn vào 10 TỉnhPhú Thọ, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi