Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh An giang

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh An giang
(Khoahocsupham.com)-Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh An giang năm học 2016 - 2017

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh An giang năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh An giang như sau:
Soạn tin: HBC dấucách 51 dấucách Mãtrường gửi 8785
Trong đó: 51 là mã Tỉnh An giang
Hoặc bạn soạn tin như sau:
Soạn tin: HBC dấucách angiang dấucách Mãtrường gửi 8785
Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường THPT của Tỉnh An giang như sau
Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Long Xuyên
Soạn tin: HBC 51 001 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 001 Gửi 8785
002
THPT Thoại Ngọc Hầu
Soạn tin: HBC 51 002 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 002 Gửi 8785
003
THPT ISCHOOL Long Xuyên
Soạn tin: HBC 51 003 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 003 Gửi 8785
004
THPT Mỹ Thới
Soạn tin: HBC 51 004 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 004 Gửi 8785
008
THPT Thủ Khoa Nghiã
Soạn tin: HBC 51 008 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 008 Gửi 8785
009
THPT Võ Thị Sáu
Soạn tin: HBC 51 009 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 009 Gửi 8785
010
THPT An Phú
Soạn tin: HBC 51 010 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 010 Gửi 8785
011
THPT An Phú 2
Soạn tin: HBC 51 011 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 011 Gửi 8785
012
THPT Quốc Thái
Soạn tin: HBC 51 012 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 012 Gửi 8785
013
THPT Tân Châu
Soạn tin: HBC 51 013 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 013 Gửi 8785
014
THPT Đức Trí
Soạn tin: HBC 51 014 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 014 Gửi 8785
015
THPT Vĩnh Xương
Soạn tin: HBC 51 015 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 015 Gửi 8785
016
THPT Chu Văn An
Soạn tin: HBC 51 016 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 016 Gửi 8785
017
THPT Tiến Bộ
Soạn tin: HBC 51 017 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 017 Gửi 8785
018
THPT Nguyễn Chí Thanh
Soạn tin: HBC 51 018 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 018 Gửi 8785
019
THPT Trần Văn Thành
Soạn tin: HBC 51 019 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 019 Gửi 8785
020
THPT Châu Phú
Soạn tin: HBC 51 020 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 020 Gửi 8785
021
THPT Thạnh Mỹ Tây
Soạn tin: HBC 51 021 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 021 Gửi 8785
022
THPT Bình Mỹ
Soạn tin: HBC 51 022 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 022 Gửi 8785
023
THPT Đoàn Kết
Soạn tin: HBC 51 023 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 023 Gửi 8785
024
THPT Tịnh Biên
Soạn tin: HBC 51 024 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 024 Gửi 8785
025
THPT Chi Lăng
Soạn tin: HBC 51 025 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 025 Gửi 8785
026
THPT Xuân Tô
Soạn tin: HBC 51 026 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 026 Gửi 8785
027
THPT Nguyễn Trung Trực
Soạn tin: HBC 51 027 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 027 Gửi 8785
029
THPT Ba Chúc
Soạn tin: HBC 51 029 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 029 Gửi 8785
030
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn tin: HBC 51 030 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 030 Gửi 8785
031
THPT Châu Văn Liêm
Soạn tin: HBC 51 031 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 031 Gửi 8785
032
THPT Huỳnh Thị Hưởng
Soạn tin: HBC 51 032 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 032 Gửi 8785
033
THPT Long Kiến
Soạn tin: HBC 51 033 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 033 Gửi 8785
034
THPT Mỹ Hiệp
Soạn tin: HBC 51 034 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 034 Gửi 8785
037
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn tin: HBC 51 037 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 037 Gửi 8785
039
THPT Vĩnh Bình
Soạn tin: HBC 51 039 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 039 Gửi 8785
040
THPT Nguyễn Văn Thoại
Soạn tin: HBC 51 040 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 040 Gửi 8785
041
THPT Nguyễn Khuyến
Soạn tin: HBC 51 041 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 041 Gửi 8785
044
THPT Vọng Thê
Soạn tin: HBC 51 044 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 044 Gửi 8785
046
THPT Hoà Lạc
Soạn tin: HBC 51 046 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 046 Gửi 8785
047
THPT Mỹ Hội Đông
Soạn tin: HBC 51 047 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 047 Gửi 8785
048
THPT Vĩnh Trạch
Soạn tin: HBC 51 048 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 048 Gửi 8785
049
THPT Hòa Bình
Soạn tin: HBC 51 049 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 049 Gửi 8785
050
THPT Châu Phong
Soạn tin: HBC 51 050 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 050 Gửi 8785
051
THPT Bình Khánh
Soạn tin: HBC 51 051 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 051 Gửi 8785
052
THPT Bình Thạnh Đông
Soạn tin: HBC 51 052 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 052 Gửi 8785
053
THPT Cần Đăng
Soạn tin: HBC 51 053 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 053 Gửi 8785
066
THPT Vĩnh Lộc
Soạn tin: HBC 51 066 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 066 Gửi 8785
067
THPT Nguyễn Quang Diêu
Soạn tin: HBC 51 067 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 067 Gửi 8785
069
THPT Mỹ Hòa Hưng
Soạn tin: HBC 51 069 Gửi 8785
Hoặc: HBC angiang 069 Gửi 8785


Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Tỉnh An giang qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 sớm nhất khi chúng tôi có dữ liệu.
HBC – Nhắn tin đăng ký sớm- Kết quả đến sớm nhất
 
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Tỉnh An giang: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Tỉnh An giang bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh An giang để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Tỉnh An giang công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Tỉnh An giang khi Sở GD&ĐT Tỉnh An giang có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.
Xem điểm thi vào 10 tại Tỉnh An giang,
Soạn tin: HBD dấucách 51 dấucách Sốbáodanh gửi 8785
Hoặc
Soạn tin: HBD dấucách angiangdấucách Sốbáodanh gửi 8785

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh An giang, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh An giang, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi