Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Thành phố Hồ Chí Minh

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Thành phố Hồ Chí Minh
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Soạn tin: HBC dấucách 02 dấucách Mãtrường gửi 8785
Trong đó: 02 là mã Thành phố Hồ Chí Minh
Hoặc bạn soạn tin như sau:
Soạn tin: HBC dấucách hochiminh dấucách Mãtrường gửi 8785
Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường THPT của Thành phố Hồ Chí Minh như sau
Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Trưng Vương
Soạn tin: HBC 02 001 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 001 Gửi 8785
002
THPT Bùi Thị Xuân
Soạn tin: HBC 02 002 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 002 Gửi 8785
003
THPT Tenlơman
Soạn tin: HBC 02 003 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 003 Gửi 8785
004
THPT Trần Đại Nghĩa
Soạn tin: HBC 02 004 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 004 Gửi 8785
005
THPT Lương Thế Vinh
Soạn tin: HBC 02 005 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 005 Gửi 8785
006
THPT Giồng Ông Tố
Soạn tin: HBC 02 006 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 006 Gửi 8785
007
THPT Thủ Thiêm
Soạn tin: HBC 02 007 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 007 Gửi 8785
008
THPT Lê Qúy Đôn
Soạn tin: HBC 02 008 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 008 Gửi 8785
009
THPT Nguyễn Thị  Minh Khai
Soạn tin: HBC 02 009 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 009 Gửi 8785
010
THPT Marie-Curie
Soạn tin: HBC 02 010 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 010 Gửi 8785
012
THPT Nguyễn T Diệu
Soạn tin: HBC 02 012 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 012 Gửi 8785
013
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HBC 02 013 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 013 Gửi 8785
014
THPT Nguyễn Hữu Thọ
Soạn tin: HBC 02 014 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 014 Gửi 8785
015
THPT Lê Hồng Phong
Soạn tin: HBC 02 015 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 015 Gửi 8785
016
THPT Hùng Vương
Soạn tin: HBC 02 016 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 016 Gửi 8785
017
THPT Trần Khai Nguyên
Soạn tin: HBC 02 017 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 017 Gửi 8785
018
THPT NK ĐH KHTN
Soạn tin: HBC 02 018 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 018 Gửi 8785
019
THPT Thực hành/ĐHSP
Soạn tin: HBC 02 019 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 019 Gửi 8785
020
THPT Trần Hữu Trang
Soạn tin: HBC 02 020 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 020 Gửi 8785
021
THPT Mạc Đỉnh Chi
Soạn tin: HBC 02 021 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 021 Gửi 8785
022
THPT Bình Phú
Soạn tin: HBC 02 022 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 022 Gửi 8785
023
THPT Lê Thánh Tôn
Soạn tin: HBC 02 023 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 023 Gửi 8785
024
THPT Ngô Quyền
Soạn tin: HBC 02 024 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 024 Gửi 8785
025
THPT Tân Phong
Soạn tin: HBC 02 025 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 025 Gửi 8785
026
THPT LươngVănCan
Soạn tin: HBC 02 026 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 026 Gửi 8785
027
THPT Ngô Gia Tự
Soạn tin: HBC 02 027 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 027 Gửi 8785
028
THPT Tạ Quang Bửu
Soạn tin: HBC 02 028 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 028 Gửi 8785
030
THPT Nguyễn Huệ
Soạn tin: HBC 02 030 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 030 Gửi 8785
031
THPT Phước Long
Soạn tin: HBC 02 031 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 031 Gửi 8785
032
THPT Long Trường
Soạn tin: HBC 02 032 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 032 Gửi 8785
033
THPT Nguyễn Khuyến
Soạn tin: HBC 02 033 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 033 Gửi 8785
034
THPT Nguyễn Du
Soạn tin: HBC 02 034 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 034 Gửi 8785
035
THPT Nguyễn An Ninh
Soạn tin: HBC 02 035 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 035 Gửi 8785
036
THPT Sương Ng ánh
Soạn tin: HBC 02 036 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 036 Gửi 8785
037
THPT Diên Hồng
Soạn tin: HBC 02 037 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 037 Gửi 8785
038
THPT Nguyễn Hiền
Soạn tin: HBC 02 038 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 038 Gửi 8785
039
THPT N Kỳ K Nghĩa
Soạn tin: HBC 02 039 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 039 Gửi 8785
040
THPT Võ Trường Toản
Soạn tin: HBC 02 040 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 040 Gửi 8785
041
THPT Thạnh Lộc
Soạn tin: HBC 02 041 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 041 Gửi 8785
042
THPT Trường Chinh
Soạn tin: HBC 02 042 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 042 Gửi 8785
043
THPT Gò Vấp
Soạn tin: HBC 02 043 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 043 Gửi 8785
044
THPT Nguyễn Trung Trực
Soạn tin: HBC 02 044 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 044 Gửi 8785
045
THPT Nguyễn Công Trứ
Soạn tin: HBC 02 045 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 045 Gửi 8785
046
THPT Nguyễn Thựơng Hiền
Soạn tin: HBC 02 046 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 046 Gửi 8785
047
THPT Nguyễn Thái Bình
Soạn tin: HBC 02 047 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 047 Gửi 8785
048
THPT Nguyễn Chí Thanh
Soạn tin: HBC 02 048 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 048 Gửi 8785
049
THPT Lý Tự Trọng
Soạn tin: HBC 02 049 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 049 Gửi 8785
050
THPT Tân Bình
Soạn tin: HBC 02 050 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 050 Gửi 8785
051
THPT Trần Phú
Soạn tin: HBC 02 051 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 051 Gửi 8785
052
THPT Thanh Đa
Soạn tin: HBC 02 052 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 052 Gửi 8785
053
THPT Võ Thị Sáu
Soạn tin: HBC 02 053 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 053 Gửi 8785
054
THPT PhanĐăng Lưu
Soạn tin: HBC 02 054 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 054 Gửi 8785
055
THPT Hoàng HoaThám
Soạn tin: HBC 02 055 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 055 Gửi 8785
056
THPT Gia Định
Soạn tin: HBC 02 056 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 056 Gửi 8785
057
THPT Phú Nhuận
Soạn tin: HBC 02 057 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 057 Gửi 8785
058
THPT Hàn Thuyên
Soạn tin: HBC 02 058 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 058 Gửi 8785
059
THPT Nguyễn Hữu Huân
Soạn tin: HBC 02 059 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 059 Gửi 8785
060
THPT Hiệp Bình
Soạn tin: HBC 02 060 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 060 Gửi 8785
061
THPT Thủ Đức
Soạn tin: HBC 02 061 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 061 Gửi 8785
062
THPT Tam Phú
Soạn tin: HBC 02 062 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 062 Gửi 8785
063
THPT An Lạc
Soạn tin: HBC 02 063 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 063 Gửi 8785
064
THPT Đa Phước
Soạn tin: HBC 02 064 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 064 Gửi 8785
065
THPT Lê Minh Xuân
Soạn tin: HBC 02 065 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 065 Gửi 8785
066
THPT Bình Chánh
Soạn tin: HBC 02 066 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 066 Gửi 8785
067
THPT Củ Chi
Soạn tin: HBC 02 067 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 067 Gửi 8785
068
THPT Trung Phú
Soạn tin: HBC 02 068 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 068 Gửi 8785
069
THPT Quang Trung
Soạn tin: HBC 02 069 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 069 Gửi 8785
070
THPT Trung Lập
Soạn tin: HBC 02 070 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 070 Gửi 8785
071
THPT An Nhơn Tây
Soạn tin: HBC 02 071 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 071 Gửi 8785
072
THPT Tân Thông Hội
Soạn tin: HBC 02 072 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 072 Gửi 8785
073
THPT Phú Hòa
Soạn tin: HBC 02 073 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 073 Gửi 8785
075
THPT Lý Thường Kiệt
Soạn tin: HBC 02 075 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 075 Gửi 8785
076
THPT Nguyễn Hữu Cầu
Soạn tin: HBC 02 076 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 076 Gửi 8785
077
THPT Bà Điểm
Soạn tin: HBC 02 077 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 077 Gửi 8785
078
THPT Nguyễn Văn Cừ
Soạn tin: HBC 02 078 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 078 Gửi 8785
079
THPT Nguyễn Hữu Tiến
Soạn tin: HBC 02 079 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 079 Gửi 8785
080
THPT Long Thới
Soạn tin: HBC 02 080 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 080 Gửi 8785
081
THPT Cần Thạnh
Soạn tin: HBC 02 081 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 081 Gửi 8785
082
THPT Bình Khánh
Soạn tin: HBC 02 082 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 082 Gửi 8785
091
THPT Phan Bội Châu
Soạn tin: HBC 02 091 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 091 Gửi 8785
100
THPT Nguyễn Tất Thành
Soạn tin: HBC 02 100 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 100 Gửi 8785
101
THPT Trí Đức
Soạn tin: HBC 02 101 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 101 Gửi 8785
147
THPT Vĩnh Viễn
Soạn tin: HBC 02 147 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 147 Gửi 8785
172
THPT Nam Sài gòn
Soạn tin: HBC 02 172 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 172 Gửi 8785
173
THPT Trần Hưng Đạo
Soạn tin: HBC 02 173 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 173 Gửi 8785
182
THPT Tây Thạnh
Soạn tin: HBC 02 182 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 182 Gửi 8785
183
THPT Lạc Hồng
Soạn tin: HBC 02 183 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 183 Gửi 8785
186
THPT Hoa Lư
Soạn tin: HBC 02 186 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 186 Gửi 8785
187
THPT Quốc Trí
Soạn tin: HBC 02 187 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 187 Gửi 8785
188
THPT Trần Quang Khải
Soạn tin: HBC 02 188 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 188 Gửi 8785
190
THPT Trần Quốc Tuấn
Soạn tin: HBC 02 190 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 190 Gửi 8785
191
THPT Tân Trào
Soạn tin: HBC 02 191 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 191 Gửi 8785
192
THPT Việt Âu
Soạn tin: HBC 02 192 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 192 Gửi 8785
193
THPT Đông Dương
Soạn tin: HBC 02 193 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 193 Gửi 8785
194
THPT Vĩnh Lộc
Soạn tin: HBC 02 194 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 194 Gửi 8785
195
THPT Trần Quốc Toản
Soạn tin: HBC 02 195 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 195 Gửi 8785
196
THPT Chu Văn An
Soạn tin: HBC 02 196 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 196 Gửi 8785
197
THPT Khai Minh
Soạn tin: HBC 02 197 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 197 Gửi 8785
198
THPT Đại Việt
Soạn tin: HBC 02 198 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 198 Gửi 8785
199
THPT Đinh Thiện Lý
Soạn tin: HBC 02 199 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 199 Gửi 8785
200
THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
Soạn tin: HBC 02 200 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 200 Gửi 8785
201
THPT quốc tế  Việt Úc
Soạn tin: HBC 02 201 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 201 Gửi 8785
202
THPT Lý Thái Tổ
Soạn tin: HBC 02 202 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 202 Gửi 8785
203
THPT An Nghĩa
Soạn tin: HBC 02 203 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 203 Gửi 8785
204
THPT Phước Kiển
Soạn tin: HBC 02 204 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 204 Gửi 8785
206
THPT Tân Nam Mỹ
Soạn tin: HBC 02 206 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 206 Gửi 8785
208
THPT Đào Duy Anh
Soạn tin: HBC 02 208 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 208 Gửi 8785
209
THPT Phú lâm
Soạn tin: HBC 02 209 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 209 Gửi 8785
210
THPT Sao Việt
Soạn tin: HBC 02 210 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 210 Gửi 8785
211
THPT Đức Trí
Soạn tin: HBC 02 211 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 211 Gửi 8785
212
THPT Nguyễn Văn Linh
Soạn tin: HBC 02 212 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 212 Gửi 8785
214
THPT Lam Sơn
Soạn tin: HBC 02 214 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 214 Gửi 8785
216
THPT Âu Lạc
Soạn tin: HBC 02 216 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 216 Gửi 8785
217
THPT Phùng Hưng
Soạn tin: HBC 02 217 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 217 Gửi 8785
218
THPT Đào Duy Từ
Soạn tin: HBC 02 218 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 218 Gửi 8785
220
THPT Việt Mỹ
Soạn tin: HBC 02 220 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 220 Gửi 8785
221
THPT Thái Bình Dương
Soạn tin: HBC 02 221 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 221 Gửi 8785
222
THPT Hoàng Diệu
Soạn tin: HBC 02 222 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 222 Gửi 8785
223
THPT Bác Ái
Soạn tin: HBC 02 223 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 223 Gửi 8785
224
THPT Việt Úc
Soạn tin: HBC 02 224 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 224 Gửi 8785
225
THPT Đinh Tiên Hoàng
Soạn tin: HBC 02 225 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 225 Gửi 8785
226
THPT An Dương Vương
Soạn tin: HBC 02 226 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 226 Gửi 8785
227
THPT Nhân Việt
Soạn tin: HBC 02 227 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 227 Gửi 8785
228
THPT Đông Á
Soạn tin: HBC 02 228 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 228 Gửi 8785
229
THPT Thành Nhân
Soạn tin: HBC 02 229 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 229 Gửi 8785
236
THPT quốc tế Khai Sáng
Soạn tin: HBC 02 236 Gửi 8785
Hoặc: HBC HCM 236 Gửi 8785


Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 sớm nhất khi chúng tôi có dữ liệu.
HBC – Nhắn tin đăng ký sớm- Kết quả đến sớm nhất
 
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Thành phố Hồ Chí Minh khi Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.
Xem điểm thi vào 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh,
Soạn tin: HBD dấucách 02 dấucách Sốbáodanh gửi 8785
Hoặc
Soạn tin: HBD dấucách hochiminhdấucách Sốbáodanh gửi 8785

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Thành phố Hồ Chí Minh, Điểm chuẩn vào 10 Thành phố Hồ Chí Minh, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi