Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Tuyên Quang

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Tuyên Quang
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Tuyên Quang năm học 2016 - 2017

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh Tuyên Quang như sau:
Soạn tin: HBC dấucách 09 dấucách Mãtrường gửi 8785
Trong đó: 09 là mã Tỉnh Tuyên Quang
Hoặc bạn soạn tin như sau:
Soạn tin: HBC dấucách tuyenquang dấucách Mãtrường gửi 8785
Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường THPT của Tỉnh Tuyên Quang như sau
Mã trường
Trường
Soạn tin
008
THPT Chuyên tỉnh
Soạn tin: HBC 09 008 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 008 Gửi 8785
009
THPT Tân Trào
Soạn tin: HBC 09 009 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 009 Gửi 8785
010
THPT Ỷ La
Soạn tin: HBC 09 010 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 010 Gửi 8785
011
THPT Nguyễn Văn Huyên
Soạn tin: HBC 09 011 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 011 Gửi 8785
012
THPT Sông Lô
Soạn tin: HBC 09 012 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 012 Gửi 8785
014
THPT Thượng Lâm
Soạn tin: HBC 09 014 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 014 Gửi 8785
015
THPT Na Hang
Soạn tin: HBC 09 015 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 015 Gửi 8785
016
THPT Yên Hoa
Soạn tin: HBC 09 016 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 016 Gửi 8785
017
THPT Chiêm Hóa
Soạn tin: HBC 09 017 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 017 Gửi 8785
018
THPT Kim Bình
Soạn tin: HBC 09 018 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 018 Gửi 8785
019
THPT Minh Quang
Soạn tin: HBC 09 019 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 019 Gửi 8785
020
THPT Hà Lang
Soạn tin: HBC 09 020 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 020 Gửi 8785
021
THPT Đầm Hồng
Soạn tin: HBC 09 021 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 021 Gửi 8785
022
THPT Hòa Phú
Soạn tin: HBC 09 022 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 022 Gửi 8785
023
THPT Hàm Yên
Soạn tin: HBC 09 023 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 023 Gửi 8785
024
THPT Phù Lưu
Soạn tin: HBC 09 024 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 024 Gửi 8785
025
THPT Thái Hòa
Soạn tin: HBC 09 025 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 025 Gửi 8785
026
THPT Xuân Huy
Soạn tin: HBC 09 026 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 026 Gửi 8785
027
THPT Trung Sơn
Soạn tin: HBC 09 027 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 027 Gửi 8785
028
THPT Xuân Vân
Soạn tin: HBC 09 028 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 028 Gửi 8785
029
THPT Tháng 10
Soạn tin: HBC 09 029 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 029 Gửi 8785
030
THPT Sơn Dương
Soạn tin: HBC 09 030 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 030 Gửi 8785
031
THPT Kim Xuyên
Soạn tin: HBC 09 031 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 031 Gửi 8785
032
THPT ATK Tân Trào
Soạn tin: HBC 09 032 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 032 Gửi 8785
033
THPT Đông Thọ
Soạn tin: HBC 09 033 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 033 Gửi 8785
034
THPT Kháng Nhật
Soạn tin: HBC 09 034 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 034 Gửi 8785
035
THPT Sơn Nam
Soạn tin: HBC 09 035 Gửi 8785
Hoặc: HBC tuyenquang 035 Gửi 8785


Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Tỉnh Tuyên Quang qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 sớm nhất khi chúng tôi có dữ liệu.
HBC – Nhắn tin đăng ký sớm- Kết quả đến sớm nhất
 
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Tỉnh Tuyên Quang: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Tỉnh Tuyên Quang bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tuyên Quang để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Tỉnh Tuyên Quang công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Tỉnh Tuyên Quang khi Sở GD&ĐT Tỉnh Tuyên Quang có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.
Xem điểm thi vào 10 tại Tỉnh Tuyên Quang,
Soạn tin: HBD dấucách 09 dấucách Sốbáodanh gửi 8785
Hoặc
Soạn tin: HBD dấucách tuyenquangdấucách Sốbáodanh gửi 8785

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh Tuyên Quang, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Tuyên Quang, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi