Một số Lưu ý khi nhắn tin đăng ký nhận điểm thi – điểm chuẩn vào lớp 10 THPT

Lưu ý khi nhắn tin đăng ký nhận  điểm thi – điểm chuẩn vào lớp 10 THPT


1. Về thời gian điện thoại của bạn nhận được điểm thi, điểm chuẩn
- Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu điểm thi, điểm chuẩn khi điểm thi được Sở  GD&ĐT duyệt, vì vậy điểm thi là chính xác.
Tuy nhiên, điều này có thể sẽ gây sốt ruột cho người muốn xem điểm.
2. Về cú pháp soạn tinh nhắn đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10
2.1. Cú pháp đúng
- Khi bạn soạn tin với cú pháp đúng quy định trong phần mềm, điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ được chuyển ngay tới bạn khi dữ liệu được cập nhật kể cả khi bạn đăng ký trước hay sau thời gian dữ liệu cập nhật lên hệ thống. Tuy nhiên, khi bạn đăng ký trước, hệ thống sẽ ưu tiên gửi điểm sớm theo thứ tự thời gian. (Thời gian nhận điểm với trường hợp đăng ký trước hoặc sau chỉ cách nhau 1 vài phút)
- Cú pháp để lấy điểm thi vào 10: Để đăng ký lấy điểm thi vào lớp 10, bạn soạn tin như sau
Cách 1. Soạn tin theo mã tỉnh
Soạn tin HBD dấucách Mã tỉnh dấucách SBD gửi 8785
Mã tỉnh theo quy ước trên website này.

Ví dụ minh họa cách soạn tin theo mã tỉnh

Bạn xem điểm thi vào lớp 10 cho số báo danh 012345, thi tại Hà Nội
Bạn soạn tin: HBD 01 012345 và gửi đến 8785
Trong đó 01 là mã thành phố Hà Nội

Cách 2. Soạn tin theo tên tỉnh


Soạn tin HBD dấucách tên tỉnh dấucách SBD gửi
8785
Tên tỉnh viết liền, không có dấu
Ví dụ minh họa cách soạn tin theo tên tỉnh
Bạn xem điểm thi vào lớp 10 cho số báo danh 012345, thi tại Hà Nội
Bạn soạn tin: HBD hanoi  012345 và gửi đến 8785
Chữ hanoi có thể viết thường, viết hoa. Nhưng phải viết liền và không có dấu.

2.2. Cú pháp không đúng
- Khi bạn soạn tin với cú pháp không đúng quy định trong phần mềm, có thể bạn sẽ không nhận được điểm thi, điểm chuẩn nhưng hệ thống sẽ vẫn trừ tiền của bạn. Sau 21 ngày đối soát tin nhắn, có thể nhà mạng sẽ hoàn lại số tiền bạn đã bị trừ. Nhưng việc hoàn lại số tiền này là do chính sách của nhà mạng quy định.
- Một số ví dụ minh họa việc soạn tin không đúng:
Đăng ký xem điểm thi không đúng Bạn xem điểm thi vào lớp 10 cho số báo danh 012345, thi tại Hà Nội
Cú pháp đúng là
HBD 01 012345 gửi 8785
Hoặc
HBD hanoi 012345 gửi 8785
Nhưng bạn đã soạn tin như sau:

Tin nhắn sai
Lý do sai
HBD01 012345
Thiếu dấu cách giữa
HBD và 01
HBD 01012345
Thiếu dấu cách giữa
mã tỉnh  và SBD
HBD o1 012345
Nhầm số 0 thành chữ O
HBD01012345
Thiếu dấu cách giữa HBD 01 và 01 với 012345
HBDhanoi 012345
Thiếu dấu cách giữa HBD và Hanoi
HBD hanoi012345
Thiếu dấu cách giữa hanoi va 012345
HBD ha noi 012345
Ha noi chưa viết liền
HBD hànội 012345
Chữ chứa dấu tiếng việt
HBD hà nội 012345
Chữ chứa dấu tiếng việt
HS1O 01 012345
Nhầm HBD thành HS1O (0 thành O)
HBD daucach 01 dau cach 012345
Thừa chữ daucach
HBD <01> <012345>
Thừa dấu <>
....
....

Đăng ký xem điểm chuẩn không đúng 


Bạn xem điểm chuẩn  vào lớp 10 của trường THPT Chu Văn An - Hà Nội
(Mã 000). 
Cú pháp đúng là
HBC 01 000 gửi 8785
Hoặc
HBC hanoi 000 gửi 8785

Nhưng bạn đã soạn tin như sau:

Tin nhắn sai
Lý do sai
HBD 01 000
Cú pháp phải là HBC
HBC  01000
Thiếu dấu cách giữa
mã tỉnh  và mã trường
HBC o1 000
Nhầm số 0 thành chữ O
HBC 01 012345
Nhầm mã trường với số báo danh
HBC hanoi000
Thiếu dấu cách giữa Hanoi và mã trường
HBC hanoi chuvanan
Soạn mã trường thàng tên trường
HBC ha noi 000
Thùa dấu cách hanoi thành ha noi
HBC hanoi THPT chu van an
Nhầm mã trường
thành tên trường
...
.....

Những trường hợp soạn tin sai, chúng tôi sẽ cố gắng trả về tin nhắn bằng cách thủ công. Nhưng có thể sẽ không trả về hết các trường hợp. Vì nhiều trường hợpchúng tôi không hiểu bạn soạn tin với nguyện vọng gì và thông số đầy đủ
 (Ví dụ bạn soạn HBC 01 012345, chúng tôi không thể biết mã trường của bạn cần xem điểm chuẩn).
Vì vậy, trước khi bấm phím gửi tin nhắn, bạn hãy kiểm tra lại 1 lần để chắc chắn cú pháp đúng.
Chúc bạn thành công


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi