Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD Sinh học 9 - Phần 12

Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Sinh học 9 – Phần 12Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm SInh học 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 9

STTTến SKKN – Đề tài NCKHSP Sinh 9Số trangTải về
1Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh 9: DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ TRONG SINH 9 THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC” NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC
202Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh 9: GIẢNG DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN SINH HỌC 9 NHƯ THẾ NÀO?
293Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh 9:  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁCH GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 GIÚP HỌC SINH HIỂU VÀ VẬN DỤNG GIẢI ĐÚNG BÀI TẬP
204Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh 9: SOẠN VÀ DẠY BÀI “ĐỘT BIẾN GEN” (SINH HỌC LỚP 9) THEO PHƯ­ƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
205Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh 9: THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM – TRỰC QUAN VÀ DÙNG LỜI TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 9
10
Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Sinh học 9 - Phần 12

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi