Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSP Sinh 9 - Phần 13


Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSP Sinh 9 (Phần 13)

Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9


STT

Tến SKKN – Đề tài NCKHSP Sinh 9Số trang
Tải về

11Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 9: HƯỚNG DẨN HỌC SINH KỈ NĂNG TRÌNH BÀY TRÊN MÔ HÌNH, MẨU VẬT HOẶC TRANH ẢNH TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCS
1212Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN, PHẦN LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG Ở LỚP 9 BẬC THCS THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG
1513Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 9: RÈN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP PHẦN DI TRUYỀN SINH HỌC 9 CHO HỌC SINH NHƯ THẾ NÀO?
31
Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSP Sinh 9 (Phần 13)

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi