Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 7-Phần I

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 7-Phần I

STTDanh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 7-Phần ISố trangTải về
1SKKN GDCD lớp 7: Khai thác tính năng động của học sinh, gây hứng thú trong giờ học môn gdcd ở trường thcs thông qua phương pháp “trò chơi”
112Đề tài NCKHSPUD GDCD lớp 7: Vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn giáo dục công dân ở trường thcs
253SKKN GDCD lớp 7: nghiên cứu về thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh của trường thcs
214SKKN GDCD lớp 7: một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn gdcd bậc thcs
205SKKN GDCD lớp 7: vận dụng một số phương pháp và kết hợp công nghệ thông tin vào giảng dạy môn gdcd thcs
156SKKN GDCD lớp 7: một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn giáo dục công dân bậc thcs”
217SKKN GDCD lớp 7: phương pháp vận dụng ca dao, tục ngữ, thơ ca trong giảng dạy  môn giáo dục công dân ở các lớp 6,7
188SKKN GDCD lớp 7: tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường thcs
109SKKN GDCD lớp 7: “ áp dụng phương pháp  “ điều tra, khảo sát” vào một số bài gdcd lớp 7”.
1010SKKN GDCD lớp 7: về việc tuyên truyền phòng chống hiv/aids trong tiết thực hành ngoại khoá môn gdcd ở trường trung học cơ sở
1011SKKN GDCD lớp 7: giáo dục pháp luật cho học sinh trong nhà trường
1712SKKN GDCD lớp 7: phát huy việc sử dụng ảnh  trong giờ học gdcd  để cho  hs phát hiện kiến thức và  củng cố kiến thức đạo đức và pháp luật “
1013SKKN GDCD lớp 7: phương pháp giảng dạy tiết hoạt động thực hành, ngoại khoá môn giáo dục công dân trong trường thcs
20


Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD lớp 7-Phần I

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi