SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG VIỆC GIÁO DỤC HỌC SINH

SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG VIỆC GIÁO DỤC HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm, viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, viết tiểu luận chủ nhiệm, viết báo cáo thực tập chủ nhiệm …

Hiện nay nhân loại đang đứng trước thử thách lớn. Mỗi người, mỗi quốc gia phải có trách nhiệm tham gia phối hợp hoạt động để giải quyết vấn đề của thời đại như: Bùng nổ dân số, Bảo vệ môi trường, chống lại các tệ nạn xã hội. 
Do đó việc giáo dục học sinh ngay từ trường Phổ thông là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Đó là những công dân tương lai,  những người lao động mới phát triển hài hoà trên tất cả các mặt: Đức, Trí, Thể, Mỹ. 

Những người sẽ xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân lao động ngày càng tươi đẹp và hạnh phúc theo mục tiêu của Đảng đề ra: " Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Vì vậy, muốn đạt kết quả cao trong công tác giáo dục đòi hỏi mỗi giáo viên chúng ta phải có những biện pháp cụ thể thiết thực để giáo dục học sinh hàng ngày. Đó là vấn đề chúng ta phải quan tâm tìm ra những biện pháp giáo dục thích hợp.

Bấm vào đây để tải về xem tiếp

Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi