Tuyển tập Luận văn thạc sĩ Toán học (PII)

Tuyển tập Luận văn thạc sĩ Toán học (PII)
Định dạng: Word


Files:
 Luận văn Thạc sĩ Toán: ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH MARKOV VÀO MÔ HÌNH RỦI RO TRONG BẢO HIỂM (XÁC SUẤT THỐNG KÊ) 
 
  Filesize 816.71 KB Download 0
 Luận văn Thạc sĩ Toán: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HÀM SINH 
 
  Filesize 165.04 KB Download 0
 Luận văn Thạc sĩ Toán: GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT GIẢI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA DẠY HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG PHƯƠNG TRÌNH 
 
  Filesize 830.21 KB Download 0
 Luận văn Thạc sĩ Toán: DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ GIẢI TÍCH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY KHẢ NĂNG LIÊN HỆ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC 
 
  Filesize 1.69 MB Download 0
 Luận văn Thạc sĩ Toán: TĂNG CƯỜNG LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ GIẢI TÍCH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
 
  Filesize 1.69 MB Download 0
 Luận văn Thạc sĩ Toán: BỒI DƯỠNG TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 
 
  Filesize 669.94 KB Download 0
 Luận văn Thạc sĩ Toán: PHỐI HỢP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH VỚI PHÁT TRIỂN TƯ DUY HÀM CHO HỌC SINH THPT TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 
 
  Filesize 1.43 MB Download 0
 Luận văn Thạc sĩ Toán: QUAN ĐIỂM GIẢI TÍCH VỀ CÁC CÁCH TIẾP CẬN KHÁI NIỆM GIỚI HẠN VÀ VIỆC PHÁT HUY TTCNT CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ GIỚI HẠN Ở BẬC THPT 
 
  Filesize 1.68 MB Download 0
 Luận văn Thạc sĩ Toán: ỨNG DỤNG MẠNG NORON TRONG GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH LỘ TRÌNH CHO ROBOT 
 
  Filesize 1.34 MB Download 0
 Luận văn Thạc sĩ Toán: THUẬT TOÁN FRAME -STEWART GIẢI BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI TỔNG QUÁT 
 
  Filesize 1.82 MB Download 0
 Luận văn Thạc sĩ Toán: GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC HÌNH HỌC 10 TRÊN CƠ SỞ PHỐI HỢP QUAN ĐIỂM DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ DẠY HỌC KIẾN TẠO 
 
  Filesize 683.26 KB Download 0

----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi