SKKN-NCKHSPUD VĂN 7: H¬ƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 7 LÀM 1 TẬP VĂN HỌC

SKKN-NCKHSPUD VĂN 7: H­ƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 7 LÀM 1 TẬP VĂN HỌC
Môn văn tiếng việt nói chung và phần văn học nói riêng có vị trí đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu chung của tr­ờng THCS, góp phần hình thành những con ng­ời có trình độ học vấn phổ thông cơ sở, chuẩn bị cho họ ra đời hoặc tiếp tục học lên bậc học cao hơn. Đó là những con ng­ười có ý thức tu dưỡng, biết yêu thư­ơng gia đình, bè bạn, có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, biết h­ướng tới tình cảm cao đẹp như: Lòng nhân ái, tinh thần tôn trọng lẽ phải, sự công bằng, lòng căm ghét cái xấu, cái ác.

Đó là những con người biết rèn luyện để có tính độc lập, có t­ư duy sáng tạo, bước đầu có năng lực cảm thụ các giá trị chân - thiện - mỹ trong nghệ thuật, tr­ước hết là trong văn học, có năng lực thực hành và năng lực sử dụng tiếng việt như ­ công cụ để t­ư duy và giao tiếp. Đó cũng là những ngư­ời có ham muốn đem tài trí của mình cống hiến cho sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi